Sökning: "retorikkonsult"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet retorikkonsult.

 1. 1. Retorikkonsulter i arbete En intervjustudie om fem retorikkonsulters syn på coachning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Pernilla Vingare; [2019-10-16]
  Nyckelord :retorik; retorikkonsult; coachning; återkoppling;

  Sammanfattning : Undervisning inom retorik har funnits sedan antikens Grekland och än i dag arbetar människor med att lära andra talets konst. Den här studien är en kvalitativ fallstudie och materialet som undersökningen utgår från är transkriptioner av intervjuer med fem retorikkonsulter. LÄS MER

 2. 2. Marknadsretoriken i Sverige : Ett arbete om retoriken som produkt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Axel Stenbom; [2014]
  Nyckelord :marknadsretorik; retorikkonsult; retorik; klusteranalys;

  Sammanfattning : Rhetoric is a difficult discipline to define. For centuries, rhetoricians have argued and discussed the question: what is rhetoric? Over the past 20 years, Sweden has seen a new breed of companies enter the labor market - the rhetoric consultants. LÄS MER

 3. 3. Har barnen Tungan rätt i mun? : En kvantitativ utvärdering av ett retorikprogram för mellanstadiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Stina Franzén; [2012]
  Nyckelord :Retorik; mellanstadiet; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien utvärderar tv-programmet Tungan rätt i mun, som är ett retorikprogram för målgruppen mellanstadiet. Programmet framtogs under hösten 2011 av Utbildningsradion (UR) med syftet att användas som lärandematerial i svenska grundskolor då ämnet retorik ska bli mer framträdande i den nya kursplanen. LÄS MER

 4. 4. Audentio: En väg till talarstolen för de som vågar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Hanna K. E. Johansson; [2011]
  Nyckelord :progression; kroppsspråk; kbt; kognitiv beteendeterapi; hermeneutik; kursupplägg; retorikkonsult; kursledare; våga tala-kurs; imitatio; topikläran; topoi; topos; topiker; topik; copia; intellectio; inventio; partesläran; partesmodellen; scenskräck; nervositet; talarträning; talängslan; våga tala; retorik; audentio; relativism; konsten att överväga; fallasier; argumentationsteori; konsten att lyssna; självbild; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samtidigt som den retoriska medvetenheten ställer oerhört höga krav på retorn saknas det i partesmodellen ett moment som uttryckligen behandlar hur talaren mentalt kan förbereda sig för att våga. Utifrån två våga tala-kursledares erfarenheter och med förankring i bland annat retorikvetenskaplig teori diskuteras hur retorisk copia kan vara användbar för att hantera talängslan. LÄS MER

 5. 5. Värdering av medbestämmande på arbetsplatser : En modell för demokratiskt deltagande som retorisk situation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Mattias Inghe; [2008]
  Nyckelord :Retorik; demokrati; arbetsliv; medbestämmande; retorisk situation; organisation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att finna en retoriskt baserad metod för att utvärdera demokratisk kvalitet i specifika situationer på arbetsplatser. Denna metod ska kunna användas av en retorikkonsult eller en personalchef på ett företag för att få en uppfattning om förutsättningarna för medbestämmande bland de anställda. LÄS MER