Sökning: "retorisk analys instagram"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden retorisk analys instagram.

 1. 1. Hur man tar sig igenom ett heartbreak och andra viktiga politiska frågor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Carlsson; Felicia Boudrée; [2019]
  Nyckelord :personifiering; politisk kommunikation; retorik; politik; demokrati; parasocial interaktion; front stage; back stage; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit en allt viktigare kanal för politiska partier att nå ut med politiska budskap på. Samtidigt tar partiledarna en allt större plats i politiken och blir centralare för partiers valresultat. Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur partiledare personifieras på sociala medier genom en visuell retorisk analys. LÄS MER

 2. 2. The spark of a paracrisis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Benjamin Teir; Melica Flygelholm; [2019]
  Nyckelord :paracrisis; new social movements; discourse; Arla; social media; strategic communication; framing; image repair theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis written within the field of strategic communication and digital media, aims to understand how discourse constructs the paracrisis prevailing on the dairy corporation Arla's Instagram account. A social constructivist perspective to reality and a hermeneutic approach to meaning has been the frame of reference for this study. LÄS MER

 3. 3. "Tillsammans gör vi världen lite godare" : En retorisk analys av hur tre hamburgerkedjor förmedlar hållbarhet på Instagram

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Alexander Hartelius; Daniel Stjärna; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk modernisering; retorik; visuell retorik; semiotik; metafor; metonymi; Instagram; sociala medier; greenwashing; hållbarhet; millennials; generation Y; snabbmat; fast food; Sverige; hamburgerkedjor; Mcdonald´s; Burger King; Max;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Retoriken - ett verktyg för att uppnå legitimitet : En fallstudie om hur UNHCR arbetar med sin externa kommunikation på sociala medier för att skapa samt upprätthålla sin legitimitet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Jessica Stange; Agnes Melin; [2018]
  Nyckelord :Rhetoric; Visual rhetoric; Legitimacy; Strategy; Strategic communication; Digital media; retorik; bildens retorik; legitimitet; strategi; strategisk kommunikation; digitala medier;

  Sammanfattning : Legitimacy is something all organizations aims for and much research has been done on gaining legitimacy among profit-making companies, but much less research has been done on nonprofit organizations and their legitimacy. Therefore this study will address this gap between charity organizations, which are nonprofit companies, and their legitimacy. LÄS MER

 5. 5. Alla är lyckade och lyckliga på Instagram : En retorisk receptionsstudie om hur unga kvinnor upplever och tolkar innehållet som visas på Instagram

  Kandidat-uppsats,

  Författare :April Caarp; [2016]
  Nyckelord :Social Behaviour Law; Samhälls-; beteendevetenskap; juridik; Instagram; kvinnor; identitet; unga; genus; kapital; livsstil; konsumtion; Schröders; flerdimensionella; modell; retorisk; analys; persona; habitus; sociala medier; virtuell identitet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is that through a rhetorical reception analysis to find out how young women interpret a specific content downloaded from Instagram in the form of four collage containing a total of 24 different images. The collages are based on four hashtags: #home, #breakfast, #happiness and #lifestyle. LÄS MER