Sökning: "retorisk analys tal"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden retorisk analys tal.

 1. 1. ”För dina medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige” : En retorisk analys av statsministerns tal till nationen under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emil Rekestad; Hilda Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Retorik; pandemi; krishantering; statsminister;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på Stefan Löfvens ‘Tal till nationen’ som sändes 22 mars 2020 21:15, med anledning av Covid-19 och den medföljande samhällskrisen. Analysen baserar sig på en retorisk situationsanalys och en retorisk analys av talet i ett transkriberat format. LÄS MER

 2. 2. DEN SVENSKA NATIONSIDENTITETENS RENÄSSANS I CORONAS TECKEN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Theresia Wästerberg; Louise Svensson; [2020]
  Nyckelord :Nation; nation branding; nation brand; national identity; case study; content analysis; rhetorical analysis; nationsvarumärkning; nationsvarumärke; nationsidentitet; fallstudie; innehållsanalys; retorisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi med hjälp av retoriska verktyg som stilfigurer, Toulmins argumentationsmodell samt argumentativa grundbegrepp genomfört en deskriptiv redogörelse för vilka retoriska element som Statsminister Stefan Löfvens “Tal till nationen” innehåller. Dessa har vi disponerat efter dispositio och därefter analyserat utifrån en prisma av teorier om nationen och nationsidentitet. LÄS MER

 3. 3. Sverigedemokraternas retorik kring islam inom verbal debatt : En retorisk analys utifrån teorier om populism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Alexander Lif; Dilan Demirbag; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; islam; retorik; populism; retorikanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera Sverigedemokraternas nutida politiska retorik kring islam och jämföra denna med teorier om hur populism uttrycks inom politik. Med detta kan Sverigedemokraternas rykte som ett populistiskt parti undersökas vidare i detalj, samt skapa en bild av hur de argumenterar i politiska sammanhang kring ett så stort och viktigt ämne som islam, relevant i ett nutida politiskt klimat där invandringsfrågan är starkt omdiskuterad. LÄS MER

 4. 4. Politisk krisretorik i en pandemi : En jämförande undersökning av Boris Johnsons och Stefan Löfvens tal till deras respektive nationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Vestman; [2020]
  Nyckelord :retorik; politisk retorik; krisretorik; kriskommunikation; Stefan Löfven; Boris Johnson; COVID-19; argumentationsmedel; stilfigurer;

  Sammanfattning : Denna undersökning har som syfte att analysera och jämföra Boris Johnsons och Stefan Löfvens tal till respektive nation gällande COVID-19 pandemin 2020. Med grund i en retorisk analys utmärks argumentationsmedlen ethos, pathos och logos samt stilfigurerna anafor, metafor och metonymi för att se vilka av dessa retoriska medel som dominerar i talarnas krisretorik. LÄS MER

 5. 5. Uppbyggandet av förtroende i kriskommunikation : En retorisk analys av Stefan Löfvens och Boris Johnsons tal under Covid-19 pandemin 2020

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elise Diana Svensson Elhorr; [2020]
  Nyckelord :Stefan Löfven; Boris Johnson; rhetoric; trust; Covid-19; Corona; speech to the nation; political communication; crisis communication; rhetorical analysis; rhetorical situation; Sweden; United Kingdom; UK; Stefan Löfven; Boris Johnson; retorik; förtroende; Covid-19; Corona; tal till nationen; politisk kommunikation; kriskommunikation; retorisk analys; retorisk situation; Sverige; Storbritannien;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att visa på en ökad förståelse kring regeringschefers förmåga att skapa förtroende sin kriskommunikation. Uppsatsen undersöker de tal till nationen som hölls av Sveriges statsminister Stefan Löfven och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson vid Covid-19 pandemin under våren och hösten 2020. LÄS MER