Sökning: "retorisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden retorisk analys.

 1. 1. Känslornas konst : En retorisk analys av känslomässiga appeller i debatter kring Elisabeth Ohlson Wallins Ecce Homo-utställning och Lars Vilks teckning Rondellhunden.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Jasmine Rydell; [2020]
  Nyckelord :Aristoteles; pathos; topiker; känslor; konstdebatt; Ecce Homo; Rondellhund;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs ansatsen att finna vilka slags diskursiva handlingar det är som skapar och frammanar känslor i debatterna Ecce Homo och Rondellhunden. Undersökningen har koncentrerats vid tre olika känslor – vrede, blidhet och fiendskap. LÄS MER

 2. 2. Klimatapartheid : En retorisk analys

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Josefine Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Klimat; klimat rättvisa; fattigdom; apartheid; retorik;

  Sammanfattning : How we talk about climate is almost as important as how we deal with it. How we choose our words, what tactics we use to persuade each other and how we get our points across, it will all influence the choices we make to adapt, mitigate and set rules for dealing with climate change. LÄS MER

 3. 3. Strategisk kommunikation i ideella organisationer : En retorisk analys av hur Världsnaturfonden WWF kommunicerar förtroende i olika kommunikationskanaler

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linda Adolfsson; Emelie Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nonprofits organizations; trust; rhetoric; strategic communication; media specificity;

  Sammanfattning : This study has aimed to examine how Världsnaturfonden WWF communicates trust in various communication channels. We also wanted to see if there are any differences in the different channels on how WWF communicates trust. It is a qualitative study that uses critical rhetoric analysis as method. LÄS MER

 4. 4. Sverigedemokraternas retorik kring islam inom verbal debatt : En retorisk analys utifrån teorier om populism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Alexander Lif; Dilan Demirbag; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; islam; retorik; populism; retorikanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera Sverigedemokraternas nutida politiska retorik kring islam och jämföra denna med teorier om hur populism uttrycks inom politik. Med detta kan Sverigedemokraternas rykte som ett populistiskt parti undersökas vidare i detalj, samt skapa en bild av hur de argumenterar i politiska sammanhang kring ett så stort och viktigt ämne som islam, relevant i ett nutida politiskt klimat där invandringsfrågan är starkt omdiskuterad. LÄS MER

 5. 5. Svenska, swänska eller swenska? – om svensk språkriktighet och språknormer utifrån ett historiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Palmelius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågor om språkriktighet och vad som är "rätt" eller "fel" språkbruk engagerar dagligen många svenskar. Vad som egentligen är "korrekt" språk blir därför viktigt att definiera. Detta särskilt i samband med skolans krav på att eleverna ska lära sig att i huvudsak följa det svenska språkets normer för språkriktighet. LÄS MER