Sökning: "retorisk bildanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden retorisk bildanalys.

 1. 1. Ett anpassat budskap En semiotisk och retorisk analys av förekomsten av ideologi och nationalistisk diskurs i Sverigedemokraternas valaffischer 2018

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Petersson; [2020]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; politisk kommunikation; valaffisch; riksdagsval 2018; bildanalys; semiotik; retorik; Sverigedemokraterna; ideologi; politik; diskurs; nationalistisk diskurs;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate ideology and discourses of nationalism in the election posters by the Swedish democrats. The purpose is to determine which type of political ideologies and if the posters showed signs of a nationalistic discourse in the Swedish democrats digital and traditional election posters for the general elections in 2018. LÄS MER

 2. 2. Tidningen Journalistens porträttering av kvinnan och mannen : En kvantitativ innehållsanalys och retorisk bildanalys av tidningen Journalistens personporträtt ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Martina Danielsson; Linnea Lindkvist; [2019]
  Nyckelord :Genus; Journalist; Jämförelse; Kön; Könsstereotyp; Personporträtt;

  Sammanfattning : Genus är en del av en inlärningsprocess som startar redan vid födseln. Det vi lärt oss påverkar våra uppfattningar och beteenden. Vilket i sin tur också påverkar hur en journalist gestaltar respektive kön. Vi påverkas dagligen av hur män och kvinnor porträtteras i medier. LÄS MER

 3. 3. Låt oss prata hållbart: Om hållbarhetsdiskurser i svensk varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Svensson; [2019]
  Nyckelord :greenwashing; hållbarhetsdiskurs; kritisk diskursanalys; paradox; retorisk bildanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser hur hållbarhetsdiskurser används inom svensk varumärkeskommunikation och diskuterar hur detta kan påverka konsumentens uppfattning av klimatfrågan. Tre övergri-pande hållbarhetsdiskurser kunde identifieras i tidigare forskning och undersöktes genom en tematisk sammanställning av hemsidekommunikation från Sveriges 20 högst rankade hållbara konsumentföretag (enligt Sustainable Brand Index™, 2019). LÄS MER

 4. 4. Begärets blickar : En retorisk bildanalys av två samtida parfymreklamer utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Amelia Funk; [2019]
  Nyckelord :retorik; genus; bildanalys; parfymreklam; semiotik; auditorium;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Smaken av Reklam

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Frida Larsson; [2018]
  Nyckelord :Visuell Kommunikation; Sensorisk Marknadsföring; Reklam; Semiotik; Visuell Retorik; Mineralvatten;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var främst att skapa en förståelse för hur visuella medel och sensoriska komponenter används för att förmedla smak i reklambilder för mineralvatten. Utöver detta har uppsatsen haft för avsikt att tillämpa en jämförelse för att utforska gemensamma strategier och särskiljande uttryck. LÄS MER