Sökning: "retorisk bildanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden retorisk bildanalys.

 1. 1. Ät tacos och rädda klimatet : En kvalitativ bild-och textanalys av Frankfuls Hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hedda Hulmarker; Linn Johansson; [2023]
  Nyckelord :hållbar kommunikation; hållbar marknadskommunikation; greenwashing; retorisk analys; semiotisk analys.;

  Sammanfattning : Medvetenheten kring hållbarhets- och miljöfrågor har ökat markant i samhället på senare tid. Detta har lett till att konsumenter idag har en förväntan på företag att kommunicera och engagera sig i hållbarhetsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Köp vårt budskap men inte vår produkt : En semiotisk bildanalys av Systembolagets kampanjbilder från 1950 till idag.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellen Schmidt; Evelina Lundström; [2022]
  Nyckelord :Systembolaget; förtroende; alkoholdebatt; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Syftet med undersökningen är dels att undersöka om och hur Systembolaget förändrat sina kampanjer över tid och dels hur Systembolaget upprätthållit sitt förtroende genom sina kampanjer. För att ta reda på det kommer vi kolla på några utvalda kampanjer som skapats av Systembolaget från 1950-talet till idag. LÄS MER

 3. 3. Hur konstrueras hållbara budskap? : En kvalitativ text- och bildanalys av Svenska Turistföreningens hållbara kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanny Aniander; Jennifer Backman; [2022]
  Nyckelord :sustainable communication; non-profit organizations; semiotic analysis; rhetoric analysis; hållbar kommunikation; ideella organisationer; semiotisk analys; retorisk analys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har på senare år blivit allt mer omtalat och ett ämne som ses som en lösning på den rådande klimatkris som världen står inför. För att ämnet ska uppmärksammas i samhället krävs det att organisationer och beslutsfattare kommunicerar budskapet, dock saknas det tydliga definitioner för hur kommunikationen ska konstrueras. LÄS MER

 4. 4. Ett anpassat budskap En semiotisk och retorisk analys av förekomsten av ideologi och nationalistisk diskurs i Sverigedemokraternas valaffischer 2018

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Petersson; [2020]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; politisk kommunikation; valaffisch; riksdagsval 2018; bildanalys; semiotik; retorik; Sverigedemokraterna; ideologi; politik; diskurs; nationalistisk diskurs;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate ideology and discourses of nationalism in the election posters by the Swedish democrats. The purpose is to determine which type of political ideologies and if the posters showed signs of a nationalistic discourse in the Swedish democrats digital and traditional election posters for the general elections in 2018. LÄS MER

 5. 5. Tidningen Journalistens porträttering av kvinnan och mannen : En kvantitativ innehållsanalys och retorisk bildanalys av tidningen Journalistens personporträtt ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Martina Danielsson; Linnea Lindkvist; [2019]
  Nyckelord :Genus; Journalist; Jämförelse; Kön; Könsstereotyp; Personporträtt;

  Sammanfattning : Genus är en del av en inlärningsprocess som startar redan vid födseln. Det vi lärt oss påverkar våra uppfattningar och beteenden. Vilket i sin tur också påverkar hur en journalist gestaltar respektive kön. Vi påverkas dagligen av hur män och kvinnor porträtteras i medier. LÄS MER