Sökning: "retorisk situation"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden retorisk situation.

 1. 1. Vad ska bevisas? : En retorikvetenskaplig analys av matematisk bevisföring i svensk matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Erika Ansén; [2021]
  Nyckelord :rhetoric of science; proof; rhetorical situation; rhetoric; Bitzer; rhetoric of mathematics; vetenskapsretorik; bevis; retorisk situation; retorik; Bitzer; retorisk matematik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute further to the study of rhetoric in science. The essay will work as additional justification for the significant role rhetoric has in the science field. Starting in the rhetoric of science and everything it has to offer, this essay then concentrates on a specific area of science: mathematics. LÄS MER

 2. 2. Søte bror : En studie om organisationen Svenska Norgehjälpen under andra världskriget i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Markus Hallberg; [2021]
  Nyckelord :World War II; relief work; Sweden; Norway; Norgehjälpen; Andra Världskriget; hjälparbete; Sverige; Norge; Norgehjälpen;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att genom en fallstudie undersöka hur Norgehjälpen arbetade i Värmland med bakgrund av vad den tidigare forskningen visade. Genom en kvalitativ texttolkning skulle undersökningen försöka visa på eventuella variationer i hjälparbetet, lokalt jämförelsevis centralt. LÄS MER

 3. 3. ”För dina medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige” : En retorisk analys av statsministerns tal till nationen under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emil Rekestad; Hilda Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Retorik; pandemi; krishantering; statsminister;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på Stefan Löfvens ‘Tal till nationen’ som sändes 22 mars 2020 21:15, med anledning av Covid-19 och den medföljande samhällskrisen. Analysen baserar sig på en retorisk situationsanalys och en retorisk analys av talet i ett transkriberat format. LÄS MER

 4. 4. Wash away greenwashing : Retorisk analys av kriskommunikation vid anklagelser av greenwashing

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ebba Envall; Kimberley Hagander; [2020]
  Nyckelord :Sveaskog; Preem; Svenskt Flyg; crisis communication; greenwashing; rhetoric; image repair theory; green rhetoric; Sveaskog; Preem; Svenskt Flyg; kriskommunikation; greenwashing; retorik; image repair theory; grön retorik;

  Sammanfattning : The study ”Wash away greenwashing” aims to analyze crisis communication caused byaccusations of greenwashing and whether the accused organizations succeed in repairing their image. Greenwashing is when an organization is trying to portray themselves as more environmentally friendly than they actually are. LÄS MER

 5. 5. Den retoriska modernisten : T.S. Eliots objektiva korrelat som retoriskt begrepp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Helena Bjurbom; [2020]
  Nyckelord :T.S. Eliot; objective correlative; rhetoric; modernism; T.S. Eliot; objektiva korrelat; retorik; retorisk kommunikationsmodell; doxa; auditorium; modernism;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en retoriskt studie av T.S. Eliots begrepp objektiva korrelat; ett litterärt begrepp som, enligt Eliot, var det konstfulla sättet att framställa känslor på. LÄS MER