Sökning: "retorisk textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden retorisk textanalys.

 1. 1. CSR – knepet att LYFTa sitt varumärke? - En retorisk textanalys av varumärket LYFT ur ett CSR-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elika Shafei; Sara Attermalm; [2022-02-10]
  Nyckelord :LYFT; CSR; Corporate Social Responsibility; tobaksfritt snus; legitimitet; retorisk textanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur det tobaksfria snusföretaget LYFT kommunicerar sitt varumärke utifrån CSR för att erhålla legitimitet. Teori: CSR-pyramiden, ansvarsprofilering, ansvarsretorik, legitimitet. Metod: Kritisk retorikanalys. Material: Innehåll från LYFTs hemsida samt tre inlägg på @lyft_sveriges instagramkonto. LÄS MER

 2. 2. Hur konstrueras hållbara budskap? : En kvalitativ text- och bildanalys av Svenska Turistföreningens hållbara kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanny Aniander; Jennifer Backman; [2022]
  Nyckelord :sustainable communication; non-profit organizations; semiotic analysis; rhetoric analysis; hållbar kommunikation; ideella organisationer; semiotisk analys; retorisk analys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har på senare år blivit allt mer omtalat och ett ämne som ses som en lösning på den rådande klimatkris som världen står inför. För att ämnet ska uppmärksammas i samhället krävs det att organisationer och beslutsfattare kommunicerar budskapet, dock saknas det tydliga definitioner för hur kommunikationen ska konstrueras. LÄS MER

 3. 3. "Sverige, det pågår ett krig i Europa." : En retorisk textanalys av Magdalena Anderssons tal till nationen med anledning av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina, och det försämrade politiska säkerhetsläget i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Louise Ekman; [2022]
  Nyckelord :War; rhetoric; crisis-rhetoric; speech; nation; crisis; Prime-minister; Krig; retorik; krisretorik; tal; nationen; kris; statsminister;

  Sammanfattning : This study analyses Magdalena Andersson´s speech "Tal till nationen" wich was broadcasted on March 1st, 2022, 8.01pm on SVT due to the Russian armed attack on Ukraine and the detoriorating political security situation in Sweden. LÄS MER

 4. 4. "Jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas!" : En retorisk analys av Paolo Robertos kriskommunikation efter Insats torsk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Löfstedt; Maja Windell; [2022]
  Nyckelord :crisis communication; image repair theory; rhetoric; qualitative text analysis; Paolo Roberto; crisis of confidence; social media; sex scandal; kriskommunikation; image repair theory; retorik; kvalitativ textanalys; Paolo Roberto; förtroendekris; sociala medier; sexskandal;

  Sammanfattning : Studien “Jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas!” ämnar analysera TV-profilen och entreprenören Paolo Robertos kriskommunikation i samband med den förtroendekris som uppstod när han greps för sexköp i polisoperationen Insats torsk våren 2020. Syftet med studien är att undersöka hur en offentlig svensk person hanterar och kommunicerar en kris som drabbar det personliga varumärket och personens image. LÄS MER

 5. 5. Äganderätt i svensk skogsdebatt : En retorisk analys av hinder och möjligheter för samförstånd i en polariserad debatt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Retorik

  Författare :Johanna Männikkö; [2022]
  Nyckelord :Forest conflict; debate; topoi; critical textual analysis; emotions; Skogskonflikt; debatt; topos; kritisk textanalys; känslor;

  Sammanfattning : The climate crisis has increased the demands on Swedish forestry and given fuel to an already polarized debate concerning how Swedish forests should be managed and what constitutes sustainable forestry. Questions of ownership and who should have a say in the matter is at the center of this conflict. LÄS MER