Sökning: "retrieval minne"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden retrieval minne.

 1. 1. Machine Learning with Reconfigurable Privacy on Resource-Limited Edge Computing Devices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zannatun Nayem Tania; [2021]
  Nyckelord :Data Privacy; Resource Management; Machine Learning; Fitbit; Internet of Things IoT ; Optimization; Dataintegritet; Resurshantering; Machine Learning; Fitbit; Internet of Things IoT ; Optimering;

  Sammanfattning : Distributed computing allows effective data storage, processing and retrieval but it poses security and privacy issues. Sensors are the cornerstone of the IoT-based pipelines, since they constantly capture data until it can be analyzed at the central cloud resources. However, these sensor nodes are often constrained by limited resources. LÄS MER

 2. 2. Kom ihåg att glömma : Adaptiv glömska, oro, ruminering & påträngande tankar

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Arvid Sylvan; Jonas Lindell; [2020]
  Nyckelord :adaptiv glömska; retrieval-induced forgetting; oro; ruminering; påträngande tankar;

  Sammanfattning : Retrieval induced forgetting är ett fenomen som uppstår när återkallande av information skapar glömska för annan relaterad information. Detta tros vara en av processerna som understödjer adaptiv glömska, en process där icke-relevant och störande information inhiberas för att premiera minne för relevant information. LÄS MER

 3. 3. The effect of positive arousal on memory retrieval of advertisements : A neuromarketing approach

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Óscar Picallo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this neuromarketing study is to investigate the effect of positive emotional contexts in the recall of neutral stimuli. In the present fMRI experiment, 26 Russian participants of whom, 13 were women, and 13 were men, with an average age of 23. LÄS MER

 4. 4. Kan minnesframplockning underlättas med hjälp av visouspatiala ledtrådar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Michelle Holm; Cecilia Nyman; [2016]
  Nyckelord :depression Retrieval-induced forgetting; interferens; inhibition; episodiskt långtidsminne; Framplockningsinducerad glömska; episodic long term memory; interference; depression; Social Sciences;

  Sammanfattning : Framplockning av tidigare inlärda minnen har visat sig hämma framplockningen av konkurrerande minnen, då dessa interfererar med varandra. Denna företeelse kallad framplockningsinducerad glömska (eng, retrieval-induced forgetting, RIF), tros bero på en inhibitorisk kontrollmekanism som aktiveras för att försvåra framplockningen av irrelevanta konkurrerande minnen. LÄS MER

 5. 5. Inhibitionsmekanismens roll i Retrieval-Induced Forgetting Påverkan av kognitiv utmattning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Appelfeldt; Elmedina Bahtiri; [2014]
  Nyckelord :retrieval-induced forgetting; long time memory; Resource depletion; digit stroop; inhibition; långtidsminne; Social Sciences;

  Sammanfattning : Retrieval-induced forgetting (RIF) refers to a memory phenomena where retrieval of a memory in some cases can deteriorate and affect the accessibility of related memories. A prominent explanation is presented in the inhibitory theory where active inhibition is considered to cause RIF by facilitating retrieval of a target memory among competing memories in selective memory retrieval. LÄS MER