Sökning: "retroaktivitetsprincipen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet retroaktivitetsprincipen.

  1. 1. EG-rättslig påverkan på den nationella straffrätten - en analys utifrån Berlusconiaffären

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Christine Timmersjö; [2005]
    Nyckelord :EG-rätt; Straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Italiens regeringschef Silvio Berlusconi är en herre som ofta befinner sig i blåsväder. Idén för denna uppsats finns i ett rättsfall där han, inför italiensk domstol, står åtalad för oriktiga bolagsuppgifter. Den nationelle lagstiftaren ändrade, efter det att åtal väcktes, den nationella lagstiftningen. LÄS MER