Sökning: "retrospektiv studie journaler"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden retrospektiv studie journaler.

 1. 1. Bukhinneinflammation hos häst : en retrospektiv jämförelse av Strongylus vulgaris orsakad peritonit och idiopatisk peritonit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nina Sjödell; [2020]
  Nyckelord :häst; icke-strangulerande infarkt; avmaskning; bukvätska; Kolik;

  Sammanfattning : Sedan avmaskningsmedel började användas i större utsträckning på 80-talet har prevalensen av stor blodmask, Strongylus vulgaris, minskat. En studie från 2019 visar dock att prevalensen av S. vulgaris åter ökar på svenska gårdar, vilket kan bero på att hästägare inte använder utökad parasitdiagnostik för S. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av jourverksamheten vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Shahin Bigli; Mohammad Vahid Rezah; [2020]
  Nyckelord :Jourverksamhet; Journalgranskning; Kvalitetssäkring; Tandläkarstudent; Utvärdering;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens främsta syfte har varit att med hjälp av journalgranskning vid Odontologiska fakulteten utvärdera vilka patienter som söker till jouren och om journalinnehållet uppfyller kraven som ställs från Socialstyrelsen. Undersöka om patienterna återkommer för samma besvär efter jourbesöket och om det finns en skillnad på journalinnehållens kvalitet mellan tandläkarstudenter och KUT-tandläkare (Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz). LÄS MER

 3. 3. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER

 4. 4. Tungbascancer: en retrospektiv studie med fokus på HPV-prevalens och 5-årsöverlevnad

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Carl Flyg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion Humant papillomvirus (HPV)kan inducera cancer i cervixområdet men likaså i andra områden, exempelvis orofarynx (mellersta svalget). Antaletorofarynxcancer (OPC) har ökat de senaste årenoch 70% är numer HPV-inducerad. HPV-positivOPC tycks svara bättre påstrålbehandling och hardärför en bättre prognos än HPV-negativ. LÄS MER

 5. 5. A retrospective study of postoperative complications after fracture repair in dogs and cats, with focus on fractures in the radius and ulna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Yusi Fang; [2018]
  Nyckelord :fractures; surgery; complications; radius ulna;

  Sammanfattning : Orthopaedic surgeries, including fracture surgeries, are performed on a routine basis at large hospitals in Sweden. Complications after surgeries are inevitable but can probably be reduced by the understanding of potential complications that can arise and risk factors behind them. LÄS MER