Sökning: "return disparity"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden return disparity.

 1. 1. Investeringsintresse i miljonprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Pernilla Ljung; Frida Manhem; [2017]
  Nyckelord :Miljonprogramsområden; Investeringsintresse; Förtätning; Värdepåverkande faktorer; Malmö; Göteborg; Stockholm; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljonprogramseran kallas den byggnadsperiod som sträcker sig från 1965-1974. Detta var en tid i svensk byggnadshistoria där storskalighet och effektivt byggande förespråkades. Under perioden uppfördes 1 005 578 bostäder i Sverige och idag består en fjärdedel av Sveriges bostadsbestånd av bebyggelse från 1960- och 70-talet. LÄS MER

 2. 2. Financial information relevance with stock return and return disparity study: case for China A-H dual-listed companies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Huizi Zeng; [2011]
  Nyckelord :market segmentation; value relevance; AH dual-listing; return disparity;

  Sammanfattning : The relationship between stock return and company financials information as a key component of investment decision making has its highly practical implications for equity market investors. This paper narrows down the scope to examine how this relationship looks like for dual-listing companies in China s developing capital market, more specifically between return or return disparity and two price ratios, earnings to price and book value to price ratio. LÄS MER

 3. 3. Reinterpreting China’s Regional Disparities from ‘New Economic Geography’ Perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Shuning Sun; [2011]
  Nyckelord :China; regional disparities; geography; policy; new economic geography; industrial agglomeration; Theil index; Social Sciences;

  Sammanfattning : The persistence of regional disparities at different spatial dimensions, especially the income gap among three major economic belts (i.e. East, Central, and West), is one of the most striking characters of economic development process in China since the reform and opening-up policy in the late 1970s. LÄS MER