Sökning: "return on assets ROA"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden return on assets ROA.

 1. 1. Competitive Strategies of Digital Platforms in New Markets : An analysis of the strategies and firm financial performanceof digital platforms entering competitive markets in theNordics

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :David Fouhy; Alfredo Pais; [2022]
  Nyckelord :PaaS; platform as a service; digital platforms; competitive strategies; return on assets; ROA; panel data; longitudinal data; panel data regression model; fixed effects; OLS model; firm performance; subsidy; seed and marquee users; piggybacking; micro market; profitability; quick ratio; debt ratio; working capital turnover ratio; sales growth;

  Sammanfattning : Over the recent decade the world has seen an increase in businesses launching new, or changing theirbusiness model to, digital platforms. New and established businesses are flocking to digital platformsin order to evolve their business model and keep up with advancements in technology, such as cloudcomputing, which enables commerce and communication on a much faster and more streamlinedlevel. LÄS MER

 2. 2. Structures makes the world go around; financially? : A Quantitative Study on the Impact of Organizational Structures on Financial Performance

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Prietha Ponnampalam; Micaela Sandin; [2022]
  Nyckelord :organization structure; hierarchal; functional; divisional; matrix; horizontal; financial performance; ROA; ROE; ROIC.;

  Sammanfattning : The organizational structure is unquestionably a very important managerial tool for firms. Based on the purpose of the structure, it has a large influence on how the operation of the firm is performed, which can create incentives for picking the most suitable one. LÄS MER

 3. 3. ESGC I ETT AV VÄRLDENS MEST HÅLLBARA LÄNDER : Bär ESGC-betyget vikt för de finansiella prestationerna inom svenska börsnoterade företag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robin Andersson; Oscar Eriksson; [2021]
  Nyckelord :ESGC; CSR; Finansiell prestation; Tobin s Q; ROA; ROE;

  Sammanfattning : Företagens främsta uppgift är att maximera värdet för aktieägarna. Länge ansågs detta endast vara möjligt om företagets resurser enbart ägnas åt kärnverksamheten och att affärsmässiga aktiviteter som rör hållbarhet skadar företagets förmåga att vinstmaximera. LÄS MER

 4. 4. Impact of financial leverage on the profitability of real estate companies : A quantitative study from Swedish Stock Exchange

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Vladyslav Deboi; Harbi Kurmakhadov; Meng Li; [2021]
  Nyckelord :Financial leverage; Profitability; Capital structure; Real-estate industry; ROA;

  Sammanfattning : Prudent usage of financial leverage by managers can significantly impact business operations and a corporate’s performance. Thus, the determination and the understanding of the influence of financial leverage on the profitability of a corporation are intrinsic and indispensable for not only maximising the value of a firm but also improving its financial performance. LÄS MER

 5. 5. Styrelsens oberoende och dess samband med företagets prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Husell; Emma Moen; [2021]
  Nyckelord :Styrelsens oberoende; Bolagsstyrning; Prestation; Upper echelon theory; Agentteori;

  Sammanfattning : Med bakgrund i tidigare forsknings tvetydiga resultat samt avsaknad av studier för svensk marknad ämnar denna studie undersöka huruvida styrelsens oberoende har ett samband med företagets finansiella prestation hos svenska börsnoterade företag. Urvalet baseras på bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large-, Mid- och Small Cap samt Nordic Growth Market för åren 2014–2019 med totalt 478 observationer. LÄS MER