Sökning: "returns"

Visar resultat 1 - 5 av 3127 uppsatser innehållade ordet returns.

 1. 1. Klosterlasses syn på reformationen i Sverige En tematisk analys av hans svar på Uppsala möte

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jane Lindberg; [2024-03-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to analyze Laurentius Nicolai Norvegus (called Klosterlasse) book “En ny lära som aldrig tidigare hörts i Guds kyrka: Klosterlasses kritiska genomgång av Uppsala möte 1593 och den Augsburgska bekännelsen”. The general question of the study is to understand what consequences the reformation in Sweden drove Klosterlasse to write the book? The method used in this thesis is to do an ecclesiological reading of the Swedish translation of the book and then make a thematic analysis of its contents. LÄS MER

 2. 2. Framtidens investeringar Presterar fondrobotar bättre än konventionella fonder och marknadsindex?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albin Axelsson; Johan Andersson; [2024-03-06]
  Nyckelord :Robo-advisor; returns; risk level; conventional funds; market index; financial metrics.;

  Sammanfattning : The introduction of the study begins by describing robo-advisors and their progression in the market, where several investors are starting to utilize robo-advisors. The rapid development of robo-advisors challenges traditional investment alternatives, thereby adding an additional dimension of choices for investors. LÄS MER

 3. 3. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER

 4. 4. Var kommer intresset till hyggesfritt skogsbruk ifrån?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Andreas Bohman; Eskil Calmered Tersmeden; [2024]
  Nyckelord :skogsvärden; intervjustudie; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Hyggesfritt skogsbruk är något som mer och mer ses som ett intressant alternativ för skogsägare. Det diskuteras hyggesfritt skogsbruk i olika debattforum, på nyheter och i politiska sammanhang. Även hos de väletablerade skogsföretagen pågår diskussioner om hyggesfritt. LÄS MER

 5. 5. Network Connectedness in Financial Markets

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Andrea Marcolini; [2024]
  Nyckelord :Systemic risk modeling; US REITs connectedness; S P 500 connectedness; Returns and realized volatilities prediction;

  Sammanfattning : This paper is a collection of two different theses discussing the prediction of the returns and volatilities of the S&P 500 constituents and of US Real Estate Investment Trusts (REITs) by analyzing their centrality within the financial market network. Both empirical works summarize the relevant financial and network literature, demonstrating how modeling stock connectedness within financial markets makes it possible to create returns and volatility predictors, improving investors' portfolio allocations and achieved investment Sharpe ratios. LÄS MER