Sökning: "returpolicy"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet returpolicy.

 1. 1. E-handelsreturer av möbler och heminredning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anabela Milakovic; Muhamed Ribo; [2019]
  Nyckelord :returhantering; E-handel; gatekeeping; logistik; avoidance;

  Sammanfattning : Tillväxten i e-handelsbranschen har under de senaste åren ökat och i takt med detta ökar returer inom e-handeln. Returhantering är en oönskad process inom e-handelsbranschen då de inte tjänar något på det samtidigt som det är en kostsam process. Möbler och e-handel har inte alltid gått hand i hand tills början av 2013. LÄS MER

 2. 2. Kundvärde i konsumentreturer : En jämförande studie om hur svenska e-handelsföretag inom modebranschen skapar kundvärde genom returns management-processen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Astrid Lindahl; Nathalie Andersson; Pauline Westman; [2019]
  Nyckelord :returns management; customer value; value chain; e-commerce; fashion industry; returns management; kundvärde; värdekedja; e-handel; modeindustri;

  Sammanfattning : Digitalisering är idag en av de mest inflytelserika trenderna inom modebranschen, vilket bland annat är starkt kopplat till att e-handel blivit ett allt mer självklart val för konsumenter. I samband med detta har konsumenter i allt större utsträckning börjat betrakta sitt eget hem som provrummet i den digitala butiken, vilket har lett till att returer är ett växande problem för e-handelsföretag. LÄS MER

 3. 3. "Time to explore Return In-store" : En studie om företag och kunders syn på returalternativet "Return In-store"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kajsa Bild; Elin Erlandsson; [2018]
  Nyckelord : Return In-store ; returns; Click and Collect ; environmental impact; consumer behaviour; Return In-store ; returer; Click and Collect ; miljö; kundbeteende;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka hur detaljhandelsföretag inom modebranschen och dess kunder ser på “Return In-store” som ett returalternativ och även klargöra den miljöproblematik som finns relaterat till returer. Metod Denna studie är utförd med en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 4. 4. Returhantering av kläder inom e-handel : Öka lönsamheten genom att minimera onödiga returer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sebastian Ringeby; Magnus Andersson; [2018]
  Nyckelord :return management; return; avoidance; gatekeeping; return policy; e-commerce and operational returns management process; returhantering; returer; avoidance; gatekeeping; returpolicy; e-handel; operativ returhantering;

  Sammanfattning : I takt med e-handelns starka tillväxt så har även antalet returer ökat och e-handelsföretag kan ha upp till 50 % i returandel vilket kan medföra höga kostnader. Detta har inneburit att returhanteringen blivit en allt viktigare del för e-handelsföretag. LÄS MER

 5. 5. Returprocessens påverkan på relationen mellan kund och företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Felicia Johansson; Catrin Lindquist; [2018]
  Nyckelord :Returns management; customer experience; apparel; e-commerce; customer satisfaction; customer relationship management;

  Sammanfattning : E-handel är i nuläget ett etablerat fenomen som växer för varje år. I samband med att e-handen breder ut sig och försäljningen mellan olika länder ökar bidrar det även till en ökad returgrad. Returgraden inom e-handel är den högsta i jämförelse med övriga försäljningskanaler och är ett hot för många företags överlevnad. LÄS MER