Sökning: "retursystem logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden retursystem logistik.

 1. 1. Returlådan som försvann : En studie med syfte att minska saldoavvikelser av returlådor mellan ICAs centrallager och butiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alen Posko; Jim Andersson; Jakob Bergman; [2019]
  Nyckelord :Reverse logistics; Return flow; Returnable packaging containers; Grocery Industry; ICA; Svenska Retursystem; Returlogistik; Returflöde; Returlåda; Dagligvarubranschen; ICA; Svenska Retursystem;

  Sammanfattning : Title: The disappearing crate Context: Return logistics is an often forgotten but essential part of a company’s supply chain. As growing supply chains become increasingly complex, increased demands are placed on efficient logistics to create a competitive advantage over other parties on the market. LÄS MER

 2. 2. Saving the world - One truck at a time : A case study at Volvo Trucks on reducing the packaging waste through circular economy

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Orrefalk; Charlotta Nedström; [2018]
  Nyckelord :Circular economy; Reversible logistics; Sustainable packaging; Waste management; Cirkulär ekonomi; Reversibel logistik; Hållbara förpackningar; Avfallshantering;

  Sammanfattning : The production and consumption of today generates huge amounts of waste, and due to the increasing living standards the amount will continue to increase. The waste leads to large environmental impacts due to pollution and emissions of greenhouse gases, as well as the depletion of raw materials. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av omvänd logistiks institutionella krafter på mikronivå : En komparativ fallstudie av två retursystem i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mariam Azhibayeva; Lisa Rutqvist; [2018]
  Nyckelord :Reverse Logistics; Institutional Theory; Network Theory; Network; Return System; Omvänd logistik; Institutionell teori; Institutionella krafter; Nätverksteori; Nätverk; Retursystem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag har företag många krav utifrån miljömässiga aspekter där vi i Sverige påverkas i stor utsträckning av EU:s regleringar. Ett av alla områden som EU:s regleringar berör är det om avfallshantering och förebyggande av avfall. LÄS MER

 4. 4. Barriers and opportunities for implementation of a return system for industrial packaging : A case study at Valmet AB

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lucas Lundin; Simon Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Reverse Logistics; Return System; Circular Economy; Barriers; Opportunities; Sustainability; Life-Cycle Assessment; Omvänd Logistik; Retursystem; Cirkulär Ekonomi; Barriärer; Möjligheter; Hållbarhet; Livscykelanalys;

  Sammanfattning : Sustainability has become a more and more important aspect within companies worldwide. Environmental aspects within companies are often connected to higher profits and increased corporate image. One field of importance, to create a more effective supply chain within companies, regards to the logistic process. LÄS MER

 5. 5. Pall-logistik: Aspekter och påföljder vid införande av plastpall för Volkswagen Parts Logistics

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Henrik Nordh; Robin Klasson; [2017]
  Nyckelord :Logistics; Pallet Logistics; Pallet; Wooden pallet; Plastic pallet; Volkswagen; Load Carrier; Logistik; Pall-Logistik; Pall; Träpall; Plastpall; Lastbärare; Volkswagen;

  Sammanfattning : Författare Henrik Nordh och Robin Klasson. Forskningsfrågor Fråga 1: Vilka aspekter för införande av plastpall som lastbärare mellan Volkswagen Parts Logistics och dess återförsäljare behövs tas hänsyn till vid lagring, distribution och retur av deras reservdelar? Fråga 2: Vilka blir de ekonomiska påföljderna vid lagring, distribution och retur av att införa plastpall som lastbärare för reservdelar hos Volkswagen Parts Logistics? Syfte Syftet med studie är att utveckla ett ramverk för införande av plastpall som lastbärare för reservdelar till eftermarknaden i bilindustrin. LÄS MER