Sökning: "reuse"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade ordet reuse.

 1. 1. Återbruk och återbrukbarhet inom byggbranschen – En studie av hinder och utvecklingsmöjligheter med fokus på korslimmat trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Brismark; [2020]
  Nyckelord :Återbruk; Återbrukbarhet; Cirkulär ekonomi; Byggbranschen; Bygg- och rivningsavfall; Korslimmat trä; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den klimatpåverkan, resursförbrukning och avfallsgenerering som byggbranschen står för idag är omfattande, till exempel står sektorn för 25–35 % av Europas avfall. Det råder en situation där resurseffektiviteten är låg och värdet av de råvaror som används inte tillvaratas. LÄS MER

 2. 2. Defining requirements of PET scrap for open loop recycling of post-industrial waste

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Josephine Digné; [2020]
  Nyckelord :Chemical Engineering; plastics; thermoplastics; PET; polyethylene terephthalate; foamed plastics; recycling; post-industrial waste; circular economy; återvinning; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To reduce the environmental impact and minimize the exploitation of the depleting re-sources, the transition to a circular economy is vital. It proposes an economy of reduced ma-terial consumption and increased reuse and recycling of plastics and other materials. LÄS MER

 3. 3. Towards a circular business model in the plastic packaging sector : a case study of Trioplast Industries AB

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Tahsin Ferdous Khan; [2020]
  Nyckelord :circular economy; closing the loop; innovation; recycled materials; sustainability;

  Sammanfattning : Plastic packaging, a commonly used material across several industries and consumers. It is characterized for being affordable, versatile, durable and its high strength to weight ratio makes it a perfect fit for packaging material. However, this useful material also causes negative impacts on the environment, society and economy. LÄS MER

 4. 4. The possibilities of recycling wash water at Vidinge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Julia Mauritzson; [2020]
  Nyckelord :reuse; treatment; fresh-cut; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Water is a resource of importance and with drier weather around the world, including Swe-den, there is a risk of too low levels of water to satisfy for instance households, animals and industries in the future. Fresh-cut fruit and vegetable industries are water intense and almost all process water is used in the washing process. LÄS MER

 5. 5. Design of a Cultivation Unit : Communicating the potential of reusing residual heat by using the design of a cultivation unit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ludvig Lindström Rignell; Claudia Nohlgård; [2020]
  Nyckelord :INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING; PRODUCT DESIGN; COMMUNICATION; SUSTAINABLE DESIGN; ENERGY AWARENESS; ENERGY VISUALIZATION.; TEKNISK DESIGN; HÅLLBAR DESIGN; PRODUKTDESIGN; KOMMUNIKATION; ENERGIMEDVETENHET; ENERGI VISUALISERING.;

  Sammanfattning : Today, climate change is one of the world's greatest challenges. The main cause of this is humans' emissions of greenhouse gases, which for instance occur when burning fossil fuels. A prerequisite for meeting this challenge is that society change the way energy is produced and used. LÄS MER