Sökning: "reuse"

Visar resultat 1 - 5 av 622 uppsatser innehållade ordet reuse.

 1. 1. FROM PIPELINE TO PLATFORM A study of eHealth platformization

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jesse Krallmann; [2020-09-03]
  Nyckelord :Digital Platforms; Platformization; Coring and Tipping; Core and Complementarities; eHealth; Platform Strategy;

  Sammanfattning : Digital platforms dominate the global, contemporary economy. Therefore, incumbent firms must transform their existing business, often structured as a pipeline, into a platform business. LÄS MER

 2. 2. Där du slutar tar jag vid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Alva Noreen; [2020-07-08]
  Nyckelord :Installation; Rum; Bildrum; Bok; Textfragment; Dockskåpsmetod;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om ett möblerande och ommöblerande med mina olika material och objekt. Ett arrangerande och återanvändande som kommit att bli min arbetsmetod, som jag valt att kalla Dockskåpsmetoden. En process där det ena slutar tar det andra vid. LÄS MER

 3. 3. Flexible Integration of Voice Recognition Components for an Automotive Android Platform: A Design Science Research

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :David Johansson; Marcus Eliasson; [2020-07-06]
  Nyckelord :voice recognition components; automotive software engineering; design science research; developing strategies; interchangeable components; software reuse.;

  Sammanfattning : There are several voice recognition interfaces available on the market capable ofbeing integrated into a variety of platforms. Mobile phones, speakers, and evenrefrigerators can be equipped with a voice assistant. Having a fully integrated voiceassistant in a car has been shown to increase the performance of the driver and reducedistractions. LÄS MER

 4. 4. Återanvändande av skärslagg som råmaterial i ljusbågsugnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Robin Thun Salguero; [2020]
  Nyckelord :Electric arc furnace; Cutting residue; Residues; Briquetting; Ljusbågsugn; Skärslagg; Restprodukter; Brikettering;

  Sammanfattning : Sandvik produces about 230 000 tonnes of steel annually by melting in an electric arc furnace, where more than 90% of this steel is casted via continuous casting. When the strands are cast, these strands will be cuts to specific lengths with 2 cm thick cuts by using gas and iron powder. LÄS MER

 5. 5. Återbruk 1750-1850 : Återanvändning av soldatuniformers ylletyg i Västbo härad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Liselott Munther; [2020]
  Nyckelord :Etnologi; aktörsnätverk; återbruk; sängrya; bröllopsdyna;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis in ethnology serves the purpose of showing how the shape of objects are influenced by human and non-human partakers. This essay will consist of how to unite the knowledge created during the registration at museums with the existing knowledge we have about the societies where these items were produced and used. LÄS MER