Sökning: "reusing textile"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden reusing textile.

 1. 1. DEN EMOTIONELLA TEXTILEN En kvalitativ studie av känslor vid återbruk av textilier med affektionsvärde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linda Jansson; [2019-06-25]
  Nyckelord :affective textile; reusing textile; sustainable textile; textilt återbruk; affektionsvärde;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2019, 180 hpGrundnivå2019:8.... LÄS MER

 2. 2. Reusing Garments : An investigation of influencers to return used garments

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Köhler; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Fashion retail; Extended producer responsibility; Post-consumer textile waste; Second hand retailing;

  Sammanfattning : Background: A sustainable economy becomes more and more important for most parts of the society. Especially the fashion industry is being criticized for wasting resources and being non-sustainable. Therefore, some textile producers started to implement programs that are aiming on a reuse of garments. LÄS MER

 3. 3. Influence of consumer behaviour on the circular economy application. The case study of a revival strategy for home textiles at IKEA.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Giulia Mariani; [2016]
  Nyckelord :consumers’ disposal behaviour; home textiles; waste handling strategies; drivers and barriers for circular systems; environmental awareness.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Notwithstanding the increasing environmental awareness among consumers, researchers do not witness a substantial shift in consumption and disposal behaviour of textiles. Since research on disposal behaviour of home textile products is currently limited, it is relevant to explore consumers’ decision-making when handling no-longer-wanted home textiles. LÄS MER

 4. 4. Textile and recycling initiatives – A step towards a circular economy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Löfgren; Hanna Enocson; [2014-09-23]
  Nyckelord :textile initiative; circular economy; sustainable business model; textile and clothing industry;

  Sammanfattning : In this study the reader will get an understanding for a new textile initiatives in the Swedish textile and clothing industry. The initiatives are about collecting garments with the aim of reusing and recycling the material. LÄS MER

 5. 5. "Klänningen som får en andra chans" : klädkonstruktion av återbruksmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Erika Gustrén; [2012]
  Nyckelord :Klädkonstruktion; återbruk; återvinning;

  Sammanfattning : This report presents a bachelor thesis by Erika Gustrén aimed to increase people’s interest for recycling and reusing by create new products of things that already exist in most people’s homes in the materials textile, plastic and paper. That would be a modern and innovative way to contribute to a better environment. LÄS MER