Sökning: "revalidation"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet revalidation.

 1. 1. Upplevelser och behov av hjälp vid aktiviteter relaterade till sexualitet och relationer Ur ett funktionsnedsättningsperspekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Terne Mejnå; [2009]
  Nyckelord :sexualitet; arbetsterapi; neurologiska funktionshinder; vardagliga aktiviteter; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie hade som syfte att beskriva några Denna kvalitativa studie hade som syfte att beskriva några neurologiskt funktionsnedsattas aktiviteter som rör relationer/sexualitet och deras upplevelse av hjälp i relationsaktiviteter. Semistrukturerade intervjuer, genom epostintervjuer, gjordes med 8 personer på Internetsidan www. LÄS MER

 2. 2. Betydelse av kommunikationshjälpmedel för kommunikation och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Cara Andersson; Anette Svensson; [2009]
  Nyckelord :cerebral pares; hjälpmedel; dator; kvalitativ studie; bliss; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Som arbetsterapeut tittar man på delaktighet och aktivitet i vardagen, där kommunikationen är en viktig del för att samspelet mellan människor skall fungera. Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse kommunikationshjälpmedel har för kommunikationen och delaktigheten i vardagen för personer med funktionsnedsättning som använder kommunikationshjälpmedel för att samtala med andra människor. LÄS MER

 3. 3. Livsformsanalys av tre yrkesgrupper ? En studie av vardagligt liv och upplevd livstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Sara Isaksson; [2008]
  Nyckelord :Livsform; arbetsterapi; aktivitetsbalans; Lisat-11; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inom livsformsanalysen belyser man, som man även gör inom arbetsterapi, en människas vardagliga aktiviteter i sin helhet. Vardagliga aktiviteter i sin helhet bildar en aktivitetsrepertoar vilken kan vara av värde att studera med tanke på dagens stress och ohälsoproblematik. LÄS MER

 4. 4. Funktionsbedömningar i arbetslivet Hur rehabiliteringsaktörer definierar viktiga aspekter i en funktions-bedömning av den vuxna människan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Johan Gunnarsson; [2008]
  Nyckelord :funktionsbedömning; arbetsförmåga; motivation; miljö; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Arbete har en stor påverkan på individens liv. Det ger förutsättningar för att kunna försörja sig och är del av ens identitet. Förlust av förmåga att arbeta är både negativt för individen och samhället. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningen om arbetsterapeutens ansvar och yrkesroll i teamarbete: En enkätstudie bland sjuksköterske-, sjukgymnast- och läkarstudenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Petra Nilson; [2008]
  Nyckelord :Arbetsterapi; team; rehabilitering; studenter; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att arbeta tillsammans inom vården benämns som att arbeta inom team. Teamet består vanligen av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Arbetsterapeutens främsta ansvar är att öka delaktigheten hos patienten under rehabiliteringen. LÄS MER