Sökning: "revenue"

Visar resultat 1 - 5 av 1252 uppsatser innehållade ordet revenue.

 1. 1. Decentralization - a route towards gender balance in municipal politics? Decentralization and wider women representation in municipal assemblies: evidence across countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lali Dvali; [2021-11-23]
  Nyckelord :Women s political representation; fiscal decentralization; municipal level; gender and politics;

  Sammanfattning : This paper explores the relationship between the level of decentralization and women's political participation in local politics. Using the OLS regression analysis I ask whether fiscal decentralization fosters more gender-balanced politics at the municipal level and whether the quality of public service serves as a mechanism through which the relationship works. LÄS MER

 2. 2. Redovisningskvalitet & omställningsstöd - En studie om de statliga bidragens effekt på redovisningskvalitet under coronapandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Göran Losman; Anna Lundquist; [2021-08-23]
  Nyckelord :resultatmanipulering; statliga ekonomiska stöd; kris; modifierade Jonesmodellen; earnings management; accruals quality; government subsidies; crisis; modified Jones model; earnings quality;

  Sammanfattning : Introduction: The quality of financial reporting is imperative for its utility. It is therefore ofgreat importance that accounting information reflect the underlying transactions in a correctmanner. LÄS MER

 3. 3. Efterlevnad av ASC 606 och IFRS 15 - följer företagen upplysningskraven? En studie om europeiska och amerikanska IT-bolags efterlevnad av upplysningskrav i intäktsstandarderna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Beckne; Alexandra Hellberg Rådén; [2021-08-23]
  Nyckelord :ASC 606; IFRS 15; efterlevnad; upplysningar; IT-bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Upplysningar är viktiga för förståelsen av finansiella rapporter ochgenom de nya konvergerade intäktsstandarderna ASC 606 och IFRS 15 ökade kraven påupplysningarna för att ge intressenterna mer relevant information. Just posten intäkter harvarit central i flertalet redovisningsskandaler över åren och i flertalet av dessa har IT-bolagvarit inblandade. LÄS MER

 4. 4. From Product to Service – The Customer Value of Servitization - A study examining the potential customer value of servitization of the indoor climate

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Constance Ekström Skeppstedt; Clara-Beatha Björck; [2021-07-07]
  Nyckelord :Servitization; Product-Service Systems; Indoor Air Quality; Indoor Climate; HVAC-R Industry; Customer Value; Property Owners;

  Sammanfattning : In an environment that constantly changes and with increasing competition, firms struggle to staycompetitive. To be able to compete, firms have to differentiate. One way to do so is throughservitization. By offering customers services instead of products, firms can improve their offeringto customers by increased customization. LÄS MER

 5. 5. Markups in the Chinese Economy - And the difference between State-Owned Enterprises and Private Publicly Listed Firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Prütz; Zhu Kangwangzu; [2021-06-30]
  Nyckelord :Industrial Organization; Markups; Competition; China; State-Owned Enterprise;

  Sammanfattning : MSc Economics.... LÄS MER