Sökning: "reverberation time"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden reverberation time.

 1. 1. A comparison of binaural recordings performed in six different room configurations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Denice Perkhed; [2021]
  Nyckelord :Binaural recordings; absorbtion coefficient; reverberation time; anechoic chamber; listening test; Psychoacoustics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Children in Swedish preschools are exposed to high noise levels that can cause hearing damage or voice related problems among both teachers and students, this since they have to raise their voice in order to make themselves heard in a noisy environment. Because of this it is of interest to be able to predict the sound environment in preschools. LÄS MER

 2. 2. Simulating Low Frequency Reverberation in Rooms

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Mattias Svensson; [2020]
  Nyckelord :Low frequencies; Room acoustics; Finite Difference Time Domain method; FDTD.; Rumsakustik; låga frekvenser; Finite Difference Time Domain metoden; FDTD.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to make a practical tool for low frequency analysis in room acoustics.The need arises from Acad’s experience that their results from simulations using raytracing software deviate in the lower frequencies when compared to field measurements inrooms. LÄS MER

 3. 3. Akustikreglering i kulturhistorisk bruksmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Hallberg Mattias; [2020]
  Nyckelord :Reverberation time; Acoustic control; Old industrial buildings; Monuments; Efterklangstid; Akustikregelring; Bruksmiljö; Kulturminnesvård;

  Sammanfattning : En äldre industribyggnad är oftast byggd i hårda material så som tegel, stål och plåt vilket alla ger upphov till hög andel reflektioner av ljudenergi. Absorptionsnivån i dessa material är låga vilket leder till långa efterklangstider. LÄS MER

 4. 4. Radiorummets reverb : Preferensmapping av efterklang för inspelad talröst

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Stefan Kovacevic; Samuel Westman Granlund; [2020]
  Nyckelord :Reverb; reverberation time; speech; radio acoustics; listening test; preference; subjective mapping; Listening Experience.;

  Sammanfattning : Reverb är en effekt brukad inom bland annat musikproduktion för att mixa ljud, som flitigt används och är universellt erkänd som ett väsentligt verktyg. Däremot, inom domänen för röstinspelningar -framförallt radio och podcasts- är användningen av reverb mer begränsad, om inte obefintlig. LÄS MER

 5. 5. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Nyckelord :Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. LÄS MER