Sökning: "revirbeteende"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet revirbeteende.

 1. 1. Beteendestörningar hos gris

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Smith; [2013]
  Nyckelord :djurvälfärd; gris; beteende; stereotypier; svansbitning; naturligt beteende;

  Sammanfattning : Genom åren har människan kontrollerat sättet att föda upp grisar på genom olika uppfödningssystem och avel. Trots detta har inte grisarnas beteende förändrats märkbart. De har fortfarande i stort sett samma naturliga beteende som vildsvinet, vilka de härstammar från. LÄS MER

 2. 2. Förändringsarbete inom offentlig sektor : skuggan och dess påverkan på personalens relation till varandra

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Magnus Keller; [2006]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; Carl Gustav Jung; arketyp; skuggan; projektion; skuggprojektion; förändringsarbete; omorganisation; arbetsmiljö; syndabock; revir; revirtänkande; revirbeteende;

  Sammanfattning : Denna D-uppsats kommer att handla om Skuggan i ett förändringsarbete. I min C-uppsats 2005, var grundhypotesen att stora förändringar där individer och grupper av människor som upplever krav, press och tryck, lätt kan utveckla defensiva rutiner, och på så sätt hindra arbetsgrupper från att bli effektiva och innovativa. LÄS MER