Sökning: "revisionsberättelse"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet revisionsberättelse.

 1. 1. Grycksbo Sjuk- och begravningskassa 1916–1995 : En undersökning av en lokal sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och dess aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Lena Isaac; [2020]
  Nyckelord :Socialhistoria; sjukkassa; begravningskassa; 1900-tal och Grycksbo;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att kartlägga Grycksbo sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och aktivitet, det vill säga utdelning av olika hjälp i fråga om sjukdom, begravning och mödrahjälp mellan åren 1916 till 1995. Det källmaterial som använts är: protokoll, mötesprotokoll och styrelseprotokoll från 1891 till 1995 samt kassabok. LÄS MER

 2. 2. CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet : En kvantitativ studie i europeisk kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Therese Karlsson; Camilla Uppgren; [2019]
  Nyckelord :Företagens sociala ansvar; CSR; ESG; revisionsarvode; revision; revisionsberättelse; företagsvärdering;

  Sammanfattning : Titel: CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet. En kvantitativ studie i europeisk kontext. LÄS MER

 3. 3. Grycksbo Sjuk- och begravningskassa 1916–1995 : En undersökning av en lokal sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och dess aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Lena Isaac; [2019]
  Nyckelord :Socialhistoria; sjukkassa; begravningskassa; 1900-tal och Grycksbo;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att kartlägga Grycksbo sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och aktivitet, det vill säga utdelning av olika hjälp i fråga om sjukdom, begravning och mödrahjälp mellan åren 1916 till 1995. Det källmaterial som använts är: protokoll, mötesprotokoll och styrelseprotokoll från 1891 till 1995 samt kassabok. LÄS MER

 4. 4. Standardisering av Key Audit Matters : En kvantitativ studie om Key Audit Matters i Sverige och Storbritannien

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louise Karlsson; Oscar Petersson; [2019]
  Nyckelord :Key Audit matters; Standardization; Firm specific; Audit; Audit report; Disclosure.; Key Audit Matters; Standardisering; Företagsspecifik; Revision; Revisionsberättelse; Upplysning;

  Sammanfattning : Bakgrund Key Audit Matters infördes år 2016 i Sverige som en del av den utökade revisionsberättelsen med syfte att göra revisionsberättelsen mer informativ samt företagsspecifik. Key Audit Matters ska tas upp i revisionsberättelsen där revisorn upplyser om de områden som anses vara de mest betydelsefulla riskerna i företaget. LÄS MER

 5. 5. Revisorns dilemma : En studie om riskproblematik i perspektiv av skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Wikfeldt; Michella Chammas; [2018]
  Nyckelord :audit; auditor; damages; liability; audit report; independence; difficult assessments; revision; revisor; skadestånd; skadeståndsansvar; riskproblematik; revisionsberättelse; oberoende; svårbedömda poster;

  Sammanfattning : Revisorer har i uppdrag att granska företagens finansiella räkenskaper för att säkerställa attsiffrorna är rättvisande, trots att det inte är en fullständig garanti. Revisorn har ettskadeståndsansvar i de fall han eller hon vållar skada i det granskade företaget. LÄS MER