Sökning: "revisionsbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade ordet revisionsbranschen.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av jämställdhet inom revisionsbranschenEn studie om hur kvinnor upplever jämställdhet och karriärmöjligheter på sin arbetsplats inom den svenska revisionsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linnéa Ekengren; Linnea Johansson; Minna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kommunikation inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Winoy; Joel Kvarnsjö; Johanna Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sociala medier; varumärke; emotionell och rationell kommunikation; Grant Thornton; Deloitte; revisionsbranschen; big four; semistrukturerad intervju; innehållsanalys; Linkedin.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kommunikation inom revisionsbranschen Problemformulering: Revisionsbranschen kan antas vara en osynlig bransch när det kommer till att stärka varumärket genom kommunikation i sociala medier. Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap för forskningsområdet om hur företag i revisionsbranschen använder sig av kommunikation i sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Revisorsassistenter i en hybrid arbetsmodell : En kvalitativ studie om hur kombinerat distans- och kontorsarbete påverkar revisorsassistenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jasper Sinn Andersson; Sebastian Söderlund; [2022]
  Nyckelord :Hybrid arbetsmodell; Distansarbete; Krav-kontroll-stödmodellen; Revisorsassistenter; Arbetssituation; Arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Intresset för en hybrid arbetsmodell, ett koncept som tillåter anställda att kombinera distans och kontorsarbete, har vuxit det senaste året. De fyra multinationella, i Sverige marknadsdominerande, revisionsbyråerna använder modellen på organisationsnivå. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering inom mindre revisionsbyråer : Drivande faktorer bakom förändring och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Sperens; Johanna Wallfors; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; Auditing; Institutional Theory; Institutional Logic; Professional Logic; Commercial Logic;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för digitaliseringens påverkan på mindre revisionsbyråer. Studien undersöker hur den professionella och kommersiella logiken påverkar företagets och de anställdas syn på förändringar drivna av digitalisering.  Metod: Den genomförda studien är en fallstudie med deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen och kompetensutveckling. En kvalitativ studie om hur digitalisering har påverkat revisionsprocessen och kompetensförändringar inom yrket.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Eriksson; [2021-09-22]
  Nyckelord :digitalization; audit; information systems; auditing process; big data; information technology in audit; future in audit;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har medfört ett nytt affärslandskap för revisorerna att verka i som innebär automatiseringar och att arbeta med informationssystem. Forskningen säger att revisorer kommer ett elimineras om man inte inkluderar nya kompetenser och att revisionsyrket kommer att förändras. LÄS MER