Sökning: "revisionsplikt norge"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden revisionsplikt norge.

 1. 1. Revisionsbyråernas syn på konsekvenser av den slopade revisionsplikten

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Susanne Löfstedt; Sandy Oueis; [2011]
  Nyckelord :Slopad revisionsplikt; dynamisk miljö; kvalitetsgap; nya tjänster; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förändring i aktiebolagslagen avseende slopad revisionsplikt kom till för att underlätta för små företag och minska deras kostnader. Lagändringen kan dock ge andra effekter för småföretagens aktörer. Det råder osäkerhet i efterfrågan på revisionstjänster. LÄS MER

 2. 2. Effekter av revisionsplikten : följder för externa intressenter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Serat Nelik; Claudio Saka; [2008]
  Nyckelord :revisionsplikten; externa intressenter; resursmässigt; kontrollmässigt;

  Sammanfattning : Rent historisk har revision funnits i enkla former sedan handelskompanier bildats i början av 1700-talet. Men redan i 1895 års aktiebolagslag (ABL) ställdes det krav på revision i aktiebolag. De flesta medlemsländerna i EU har valt att gå ifrån en lagstadgad revisionsplikt för små aktiebolag då kostnaden anses överväga nyttan. LÄS MER

 3. 3. Revisionspliktens vara eller icke vara i mindre aktiebolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Anne-Louise Danielsson; Carina Karlsson; Anna-Kristina Svedjelund; [2005]
  Nyckelord :small private limited companies; statutory audit; external audit; review; mindre aktiebolag; revisionsplikt; extern revision; enklare revisionsförfarande;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste årens skandaler inom näringslivet har resulterat i att flertalet lagar och regler har skärpts. I Sverige har exempelvis nya och strängare regler för extern revision införts genom Revisionsstandard i Sverige, RS. LÄS MER