Sökning: "revisionsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet revisionsplikt.

 1. 1. Effekten av revisionspliktens borttagande på risken för konkurser : En kvantitativ undersökning av svenska mikro- och småföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Thomas Engström; Arvid Holmgren; [2020]
  Nyckelord :Konkurs; revision; konkursprediktion; Ohlson O-score; Altman Z’’-score; revisionsplikt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att observera ifall de små företag som valde att inkludera ett revisorsförbehåll i sin bolagsordning och att inte har en tillsatt revisor, efter revisionspliktens borttagande, har en större sannolikhet att gå i konkurs, än de företag som omfattades av revisionsplikten. Metod: Vi använder oss utav ett stickprov på 907 533 observationer. LÄS MER

 2. 2. Frivillig Revision: Ur ett legitimitetsperspektiv : En studie om intressenters inställning till revision som legitimering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Lilja; Paulina Marklund; [2020]
  Nyckelord :Voluntary audit; Mandatory audit; Legitimacy; Stakeholders; Small companies; Frivillig revision; Revisionsplikt; Legitimitet; Intressenter; Mindre företag;

  Sammanfattning : Idag har mindre företag det fria valet att välja mellan användning av revision eller inte. Revisionsplikten avskaffades 2010 då en lagändring genomfördes med målet att kostnadsunderlätta för mindre företag. LÄS MER

 3. 3. Revisionsplikt : En studie om vilka för och nackdelar små svenska aktiebolag ser med revision

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Jim Jakobs; Kasper Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Audit obligation; Audit; Auditor; Threshold; Small business; Revisionsplikt; Revision; Revisor; Gränsvärde; Småföretag;

  Sammanfattning : Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för de allra minsta aktiebolagen i Sverige. Reformen omfattade de aktiebolag som inte överstiger två av följande gränsvärden de senaste två räkenskapsåren: 3 miljoner i nettoomsättning, 1,5 miljoner i balansomslutning och tre anställda. LÄS MER

 4. 4. Revisionens påverkan på låneräntan : En datastudie inom kontantintensiva och mindre kontantintensiva branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anton Hasselberg; Max Håkansson; Daniel Leksell; [2020]
  Nyckelord :Auditing; Auditing obligation; Auditing; B2B industry; Cash intensive industry; Creditor Industry; Information asymmetry; Interest; Loan interest; Small business; B2B-bransch; Bransch; Informationsasymmetri; Kontantintensiv bransch; Kreditgivare; Låneränta; Revision; Revisionsplikt; Revisor; Ränta; Småföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsplikten infördes i Sverige 1983 där ett av argumenten var att bidra till ökad insyn i företagen. År 2010 avskaffades denna revisionsplikt för småföretag. En övergripande anledning till att småföretagen valde att avstå en revisor, var den kostnadsbesparingen på 10 000 kr per år. LÄS MER

 5. 5. Revisionsvalet : Små aktiebolags motiv till att avstå revision

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Juto; Ludvig Hansson; [2020]
  Nyckelord :Revision;

  Sammanfattning : En lagändring som trädde i kraft 2010 innebar att små svenska aktiebolag inte längre omfattas av revisionsplikten. Detta innebär att revisionen idag är frivillig för de aktiebolag som inte överstiger gränsvärdet för revisionsplikt vilket innebär att ett företag under två räkenskapsår inte överskrider mer än ett av följande värden: 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och medelantal 3 anställda. LÄS MER