Sökning: "revisionsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet revisionsprocess.

 1. 1. Digitalisering och dess påverkan på revision : En kvalitativ studie med fokus på revisionsprocessen & revisorns roll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Diana Jacobs; Matilda Majoran; [2019]
  Nyckelord :Digitization; Audit; Audit Process; Auditor’s Role; Efficiency and Automation; Digitalisering; Revision; Revisionsprocess; Revisorns roll; Effektivitet och Automatisering;

  Sammanfattning : Digitalisering är en av framtidens starkaste förändringskrafter vilket påverkar revisionsbranschen i en snabb och accelererande takt. Med hjälp av datorer och avancerade programvaror har tekniker utvecklats för att på ett mer effektivt sätt genomföra revision. LÄS MER

 2. 2. Spelar storleken någon roll? Digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Modén; Anna Johansson; Ted Hörman; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; Innovation; Storlek; Revisionsprocess; Revisionsbyrå; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Spelar storleken någon roll? - Digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av varierande storlek Seminariedatum: 2019-06-04 Kurs: FEKH 69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ted Hörman, Anna Johansson, Camilla Modén Handledare: Karin Jonnergård Fem nyckelord: Digitalisering, Innovation, Storlek, Revisionsprocess, Revisionsbyrå Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och förklara graden av digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av olika storlek. Detta för att analysera om det finns några eventuella samband i termer av digitalisering mellan de olika byråerna beroende på deras storlek samt förklara vad dessa samband kan bero på. LÄS MER

 3. 3. Resultatmanipulation - En kvalitativ studie om hur revisorer arbetar för att upptäcka och stävja resultatmanipulation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johan Hansson; Johan Hultman; [2019]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; revision; redovisningsmanipulation; revisionsprocess; earnings management.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för revisorns arbete med att upptäcka och stävjaeventuell resultatmanipulation. Metod: Vår studie antar en hermeneutisk forskningstradition som är ett tolkande perspektiv.Eftersom studien söker öka förståelsen för ett fenomen har vi använt oss av en kvalitativforskningsansats. LÄS MER

 4. 4. Framtidens revision : Digitaliseringen och automatiseringens påverkan på revisionsprocessen och revisorns roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Eriksson; Edgar Wikström; [2018]
  Nyckelord :Audit; digitization; automation; continuous auditing; future auditor; Revision; digitalisering; automatisering; löpande revision; revisorns roll;

  Sammanfattning : Digitization and automation has a great impact on society. A trade which has been up for discussion is the accounting- and audit businesses. Audit is an important function in society which focuses on examining and putting a quality-stamp on financial information to create security and trust in business performance. LÄS MER

 5. 5. Revision & Risk : I och med automatiserade och robotiserade redovisningssystem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Hamlin; Emelie Wall; [2018]
  Nyckelord :Risk; Auditing process; automation and robotization accounting system; Risk; Revisionsprocess; Automatiserade och robotiserade redovisningssystem;

  Sammanfattning : Automated and robotic accounting has expanded and covers more areas than ever before. But automation has resulted in risks within other industries. The purpose of this research has therefore been to investigate the risks that have arisen, as a result of automation and robotization of the accounting. LÄS MER