Sökning: "revisionsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet revisionsprocess.

 1. 1. Artificiell intelligens och automation och dess påverkan på revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Lind; Veronica Lindqvist; [2024-02-20]
  Nyckelord :Revisor; artificiell intelligens; automation; revisionsprocess; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : I den snabbt växande digitaliserade världen, där Sverige strävar mot att vara ledande inom digitalisering, genomgår revisionsbranschen en betydande förändring. Den snabba utvecklingen av digitala verktyg och framväxten av artificiell intelligens (AI) har påverkat hur revisioner genomförs. LÄS MER

 2. 2. Blockchain - Mirakelkuren för en effektivare revisionsprocess?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emil Alm; David Carlsson; [2023]
  Nyckelord :Blockchain; Efficiency; Digitalization; Audit process; Continuous audit; Decentralized database; Smart contracts; Blockchain; Effektivitet; Digitalisering; Revisionsprocess; Kontinuerlig revision; Decentraliserad databas; Smarta kontrakt;

  Sammanfattning : Inom revisionsbranschen tenderar arbetsbelastningen att vara extra hög, framför allt under de två första kvartalen vilket bidrar till hög stress och långa arbetsdagar. I dagens samhälle spelar den teknologiska utvecklingen en stor roll. LÄS MER

 3. 3. ''Att uppnå fullständig komfort är omöjligt'' : En kvalitativ studie om revisorers upplevelser av obehag och komfort vid granskningen av immateriella tillgångar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Loreta Shala; [2023]
  Nyckelord :Intangible assets; Auditing; Auditor; Audit process; Comfort theory; Comfort; Discomfort; Immateriella tillgångar; Revision; Revisor; Revisionsprocess; Komfortteori; Komfort; Obehag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under de senaste decennierna har andelen immateriella tillgångar i företagens balansräkningar ökat markant. Det har dock inte skett någon väsentlig förändring i den internationella standarden IAS 38, som fastställer principer för redovisning av immateriella tillgångar. LÄS MER

 4. 4. Molnbaserad revision : En studie om revisorers användning av molnbaserade tjänster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Nuri Erdogan; Cantürk Kilic; [2023]
  Nyckelord :Audit process; digitalization; cloud-based auditing; cloud-based services; Revision; molnbaserad revision; molntjänster; AI; revisionsprocess; digitalisering.;

  Sammanfattning : Inledning: Digitaliseringen har påverkat samhället i stor utsträckning under de senaste åren ochdetta kan också observeras i olika företagsverksamhet, som började använda nya teknologier(Manyika et al., 2011). LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens roll i revisionsprocessen för att upptäcka ekonomisk brottslighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Katrin Nydag; Matilda Martinsson; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; audit; sensemaking; financial crime; change; organization; Digitalisering; revision; meningsskapande; ekonomisk brottslighet; förändring;

  Sammanfattning : Digitaliseringen pågår överallt och den utvecklas snabbt. Möjligheterna är många samtidigt som utmaningar finns. LÄS MER