Sökning: "revisionsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet revisionsprocessen.

 1. 1. Digitaliseringens effekt på revisionskvaliteten : En kvalitativ studie om hur digitaliseringen påverkar revisionskvaliteten hos mindre revisionsbyråer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pernilla Allert Norgren; Erik Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; revision; revisionsprocess; revisionskvalitet; kompetens och oberoende;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har under de senaste årtiondena varit en av de viktigaste förändringarna inom många branscher. Revisionsyrket blir allt mer digitaliserat och detta förväntas öka ytterligare, vilket sätter branschen i ett kritiskt läge. LÄS MER

 2. 2. Coronapandemins påverkan på revison : En kvalitativ studie kring coronapandemins inverkan på revisionsprocessen och hur det påverkat revisionskvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Chamoun; Remiggio Semiti; [2022]
  Nyckelord :Coronapandemin; distansarbete; revisionsprocessen; revisionskvalitet; revision;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker huruvida coronapandemin har påverkat revisionsprocessen och omdet haft någon effekt på revisionskvalitet. I denna uppsats används en kvalitativ metod för attinhämta empirin genom semistrukturerade intervjuer med fem auktoriserade revisorer för attvidare undersöka om revisionsprocessen och revisionskvalitet påverkats. LÄS MER

 3. 3. DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ REVISIONSPROCESSEN : Med fokus på effektivitet och kvalitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adam Omar; Abdikarim Mohamoud; Abdirisakh Hussein Jimale; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; revisionsprocessen; effektivitet; kvalitet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har haft en stor påverkan på hur revisionsprocessen genomförs. Specifikt i planeringsfasen och granskningsfasen. Det har skett ett stort skifte i dem olika arbetsmomenten. Revisonensyrket har gått ifrån tidskrävande insamlingsarbete till ökad granskning med hjälp av digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Effekten av Covid-19 på revisionskvaliteten : En studie på svenska små- och medelstora företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Carl Lundgren; Emma Sandström; [2022]
  Nyckelord :Big 4; Covid-19; Erfarenhet; Företagsålder; Jones-modell; Kön; Resultatmanipulering; Revision; Revisionskvalitet; Revisionsplikt;

  Sammanfattning : Ett nytt virus spreds under början på 2020 över hela världen och arbetsgivare uppmanades att införa distansarbete. Företag drabbades hårt av de olika restriktioner som infördes vilket bidrog till att folk stannade hemma. LÄS MER

 5. 5. Big Data Analys och Revision : En studie om hur revisorer använder analysverktyg på stora datamängder i revisionsprocessen för att säkerställa finansiell information.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Joel Ryder; Oliver Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :Revision; Big Data; Big Data analys; Legitimitet;

  Sammanfattning : Digitization has made information and data increasingly valuable to most organizations and in recent years, the concept of Big Data has increasingly taken place in the business world. Big Data analysis, i.e. analyzing Big Data, can lead to improved efficiency and improved quality in the audit. LÄS MER