Sökning: "revisionsstandarder"

Visar resultat 16 - 16 av 16 uppsatser innehållade ordet revisionsstandarder.

  1. 16. Har storleken betydelse? Skiljer sig förväntningarna på revisorn beroende på företagsstorlek, utbildningsnivå och val av revisionsbyrå

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jörgen Eriksson; Sivert Aronsson; [2005]
    Nyckelord :Business and economics;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förväntningsgapet mellan revisorn och klienten är ett problem somrevisorskåren har försökt att komma till rätta med under en lång tid. Problemet består ofta i attklienten inte inser sitt eget kontra revisorns ansvar vilket föranleder oklarheter och skillnader iförväntningar. LÄS MER