Sökning: "revisor eller redovisningskonsult"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden revisor eller redovisningskonsult.

 1. 1. Legitimacy : Sources in the high-risk industries

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elisabeth Haraldsson; Johan Sandgren; [2018]
  Nyckelord :statutory audit; auditor; auditing; accountant; high-risk industries; restaurant; stakeholders; legitimacy; lagstadgad revision; revisor; revision; bokförare; högriskindustrin; restaurang; intressenter; legitimitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2017 lämnade Riksrevisionen en rapport gällande avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag i Sverige, vilket trädde i kraft under 2010. Riksrevisionen förklarade i denna rapport att lagändringen skapade obalans i Sveriges ekonomi. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av kvalitetstämplade bokslut vid kreditgivning till mikroföretag : En studie ur kredithandläggares perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Jones; Rikard Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Credit-granting process; Lending officer; Microenterprise; Quality-certified information; Interest rate; Auditor; Accountant and Agency theory; Kreditgivningsprocess; Kredithandläggare; Mikroföretag; Kvalitetstämplad information; Låneränta; Revisor; Redovisningskonsult och Agentteori;

  Sammanfattning : Mikroföretag vänder sig ofta till banken vid kreditbehov på grund av begränsade möjligheter till extern kapitalförsörjning. Dock har kreditgivningen till mikroföretag visat sig vara riskfylld. LÄS MER

 3. 3. Konsultation vs. Oberoendet : en studie om revisionsbyråers tjänster ur intressenternas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Robin Christensen; Hugo Feldt; [2016]
  Nyckelord :auditing; non-audit services; NAS; independence; corporate stakeholders; commercialization; agency theory; stakeholder theory; revisions; konsulttjänster; oberoende; företagsintressenter; kommersialisering; agentteori; intressentteori;

  Sammanfattning : Revisorsyrket utvecklas ständigt. Från att tidigare ha ansetts vara en räknande ensamvarg sittandes på sitt kontor är nu revisorn en fullfjädrad konsult med kommunikation som sin vardagliga huvudsyssla. LÄS MER

 4. 4. Extern revisions roll vid kreditbedömning : en studie om revisionspliktens avskaffande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Susanna Backman; Erika Dellmark; Martina Sundqvist; [2016]
  Nyckelord :avskaffad revisionsplikt; frivillig revision; kreditgivare; revisor; kreditbedömning; mindre aktiebolag; agentteori; revisionsteori;

  Sammanfattning : År 2010 trädde lagen i kraft angående avskaffad revisionsplikt för mindre aktiebolag. Det innebar att cirka 30% av Sveriges dåvarande aktiebolag förblev revisionsskyldiga. LÄS MER

 5. 5. Hur anpassas kreditprocessen för ett litet företag av att regelverken för redovisningskonsultens och revisorns yrkesutförande innehåller olika krav på oberoende?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ellen Oskarsson; Emilia Hellberg; [2016]
  Nyckelord :Kreditprocess; Små företag; Oberoende; Redovisningskonsult; Revisor; Normer; Regelverk; Kreditgivare; Normgivare;

  Sammanfattning : Titel: Hur anpassas kreditprocessen för ett litet företag av att regelverken för redovisningskonsultens och revisorns yrkesutförande innehåller olika krav på oberoende?                                                     Seminariedatum: 2016-01-22                                                        Ämne Företagsekonomi, Kandidatuppsats, 15 hp                                            Författare: Ellen Oskarsson, Emilia Hellberg                                                    Handledare: Per-Ola Maneschiöld                                                                      Nyckelord: Kreditprocess, Små företag, Oberoende, Redovisningskonsult, Revisor, Normer, Regelverk, Kreditgivare, Normgivare.                 Syfte: Syftet är att undersöka hur kreditprocessen anpassas beroende på om företagen anlitar en redovisningskonsult eller en revisor och om anpassningen beror på yrkesgruppernas olika oberoende. LÄS MER