Sökning: "revisor fakta"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden revisor fakta.

 1. 1. Risk & väsentlighet : en kvantitativ studie på faktorer som påverkar revisorns bedömningar vid en revision

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Malin Karlsson; Moa Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Revision; revisor; risk; väsentlighet; tidsbudgetpress; revisorns erfarenhet; personliga egenskaper; revisionsbyrån;

  Sammanfattning : Studien avser undersöka faktorer som påverkar revisorers förändring i risk- och väsentlighetsbedömningar samt hur tidsbudgetpress påverkar bedömningarna. Ämnet är högst aktuellt då tidigare forskning menar att pressen och stressen i revisionsyrket aldrig varit högre. LÄS MER

 2. 2. Revisorns rådgivning i familjeföretag -En studie om oberoendehotet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Rautio; Lina Gerhardsson; [2017-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En revisors primära roll är att oberoende granska de finansiella rapporterna, men revisorn har även en rådgivande roll. Den dubbla roll som både granskare och rådgivare har varit ett omdebatterat område som diskuterats flitigt bland forskare och lagstiftare. LÄS MER

 3. 3. Revisorns externa skadeståndsansvar mot individuella styrelseledamöter och ansvarsbegränsande rättsprinciper

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Anders Wennberg; Sofie Sten; [2017]
  Nyckelord :Affärsrätt; Associationsrätt; Revisor; Styrelseledamöter; Skadestånd;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar revisorns externa skadeståndsansvar gentemot styrelsens ledamöter. I uppsatsen utreds frågan huruvida en styrelseledamot skulle kunna vara “ någon annan” i den mening som avses i 29 kap. 1 § ABL. LÄS MER

 4. 4. Revisorer i små vs stora revisionsbyråer : En studie om påverkan av revisionsbyråns storlek på revisorns roll och oberoende

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Sayyed Mohammad Said; Azar Chamoun; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Auditors in small vs. large auditing firms: A study on the influence of the au- diting firm's size on the auditor's role and independence Problem discussion: Jamal and Sunder (2011) emphasizes the importance of the in- dependence of the audit process and its impact on the auditor's position in being able to relate to his role but claims with Diamond (2004) that there are difficulties in measuring the quality of an auditor and his work and actions . LÄS MER

 5. 5. Revisionens ekonomiska fördelar – fakta eller fiktion? : En kvantitativ studie av revisionens ekonomiska inverkan på små aktiebolag efter revisionspliktens avskaffande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Jogedal; Anton Wetorp; [2015]
  Nyckelord :Revisionsplikt; småföretag;

  Sammanfattning : Året 1983 började ett nytt kapitel i svenskt näringsliv då alla nystartade aktiebolag enligt lag tvingades att utse en revisor (Företagande, 2013). Meningen med revisionen var att öka den statliga kontrollen av företagens ekonomi (Ryberg, 2011; FAR, 1999, s. 9). LÄS MER