Sökning: "revisor obestånd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden revisor obestånd.

 1. 1. Anmärkningar i revisionsberättelsen : Vad anmärker revisorn på innan konkurser?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tobias Larsson; Julia Stenberg; [2016]
  Nyckelord :auditor; bankruptcy; financial crime; notification requirements; going concern; the auditor s independence; auditor s duty of confidentiality; institutional theory; agent theory; anmärkning; revisor; konkurs; ekonomisk brottslighet; anmälningsplikt; fortlevnadsprincipen; revisorns oberoende; revisorns tystnadsplikt; institutionell teori; agent teori;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en starkt reglerad bransch och styrs i dagsläget av många lagar som har som avsikt att värna om intressenter samt ge riktlinjer om god redovisningssed. Trots att dessa lagar existerar, är det många företag i obestånd som manipulerar bokföringen, vilket gör revisorns arbete att granska bokföringen mycket viktigt. LÄS MER

 2. 2. Redovisningskonsultens och revisorns betydelse för information i förvaltarberättelser vid konkurs : en studie utifrån revisionspliktens avskaffande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Joel Sitbon; [2016]
  Nyckelord :Förvaltarberättelse; Konkursförvaltning; Revisionsplikt;

  Sammanfattning : När ett företag går i konkurs ska en konkursförvaltare anlitas för avveckling av gäldenärens verksamhet. Konkursförvaltaren upprättar en så kallad förvaltarberättelse. Den beskriver konkursboets tillstånd och orsakerna till konkursen. LÄS MER