Sökning: "revisorer i SMEs"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden revisorer i SMEs.

 1. 1. Val av revisor i onoterade ägarledda företag : En studie om vilka faktorer som påverkar onoterade ägarledda företags val av revisor

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Philip Andersson; Daniel Thuresson; [2019]
  Nyckelord :Val av revisor i ägarledda onoterade företag; val av revisor; revisorer i SMEs;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi undersökt hur onoterade ägarledda företag väljer revisor och vad som påverkar valet av revisor i dessa företag. Tidigare forskning har visat att det finns ett forskningsgap inom små bolag och deras val av revisor. Vi har intervjuat sex företag i flera olika branscher. LÄS MER

 2. 2. Vilken komplexitet upplever revisorn vid revidering av mindre komplicerade företag i Sverige? : ur ett International Standards of Auditing (ISA) perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Amanda Lomryd; Nora Kronvall; [2019]
  Nyckelord :Auditing; audit process; small companies; ISA; complexity; IAASB ISA; komplexitet; IAASB; less complex entities; Ekonomi; redovisning; revision; revisionsprocessen; mindre komplicerade företag; små företag;

  Sammanfattning : Previous research has focused on finding reasons to why smaller companies (SMEs) choose voluntary audit. The IAASB has in 2018 suggested a move away from the SME concept and has instead talked about audit of less complex entities. A problematization of using ISA for such entities is the bases for the new IAASB project. LÄS MER

 3. 3. Implementering av K3-regelverket : En studie kring hur företag implementerar en ny redovisningsstandard och varför det skiljer sig åt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anneli Eriksson; Karl Johansson; [2014]
  Nyckelord :K3-regelverket; implementering; redovisningsstandard;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den ökade harmoniseringen mellan länder har lett till att Bokföringsnämnden har skapat ett samlat regelverk för upprättandet av årsredovisningen. Det nya regelverket, K3-regelverket, är baserat på det internationella regelverket IFRS for SMEs. Tidigare forskning har fokuserat på effekter av en redovisningsstandard. LÄS MER

 4. 4. Komponentansatsen : i nationell och internationell redovisning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Nathalie Öberg; Mikaela Ljungviken; [2014]
  Nyckelord :komponentansatsen; komponentavskrivning; K3; IFRS; IFRS for SMEs; FRS 102; FRF for SMEs; US GAAP; component depreciation; K3; IFRS; IFRS for SMEs; FRS 102; FRF for SMEs; US GAAP;

  Sammanfattning : Samhället står ständigt inför utveckling, en effekt av det är att redovisningen går mot att bli mer global. Som följd av att internationell redovisning står inför utveckling har en vilja att förändra redovisningen nationellt utvecklats. LÄS MER

 5. 5. Auditing and corruption : The implementation of auditing and auditing standards within SMEs to fight corruption in Zambia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Nelje; Lisa Claesson; [2014]
  Nyckelord :Auditing; corruption; SMEs; mandatory auditing; international auditing standards; Revision; korruption; SMEs; revisionsplikt; internationella revisionsstandarder;

  Sammanfattning : Corruption is a worldwide phenomenon that is described by scholars as cancer in society. Although, corruption is comprised of a comprehensive character there are several ways to counteract its consequences, one example would be through the enhancement of auditing. LÄS MER