Sökning: "revisorer"

Visar resultat 1 - 5 av 1412 uppsatser innehållade ordet revisorer.

 1. 1. ”Det är klart att det är svårare att hävda sitt oberoende, det är ju ändå sina gamla kompisar man granskar”. En kvalitativ studie om de kommunala revisorernas förhållningssätt till oberoende.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :John Martinsson; [2022-01-21]
  Nyckelord :Kommunal revision; Oberoende;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för vilka strategier som de förtroendevalda revisorerna använder sig av för att skapa och upprätthålla ett oberoende. Detta eftersom det i slutändan är revisorernas ansvar att vidmakthålla ett oberoende i deras roll. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivning av goodwill - revisorns arbetsgång och perspektiv på goodwill

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Svantesson; Karl-Henrik Hagebris; Erik Lundahl; [2022]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; Auditor; Auditable; Timeliness; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: the purpose of this thesis is to increase the understanding of auditors' management and views on goodwill management in accordance with current IFRS regulations. Methodology: The thesis has a qualitative method built up with semi-structured interviews with 7 auditors from big-4 and various smaller agencies. LÄS MER

 3. 3. IFRS 15: fyra år efter införandet : En kvalitativ studie om hur en intäktsstandard har sett ut i praktiken utifrån revisorns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Evelina Ferner; Miranda Rashid Zadeh; [2022]
  Nyckelord :Revenue recognition; IFRS 15; Accounting standard; Digitalization; Audit quality; Intäktsredovisning; IFRS 15; Redovisningsstandard; Digitalisering; Revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Titel: IFRS 15: fyra år efter införandet - En kvalitativ studie om hur en intäktsstandard har sett ut i praktiken utifrån revisorns perspektiv Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Miranda Rashid Zadeh och Evelina Ferner  Handledare: Mattias Hamberg Datum: 2022 – Januari  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur revisorer upplever att deras rutiner och tillämpning av digital system förändrats efter införandet av IFRS 15. Studien ämnar även att undersöka hur revisorer upplever att införandet av standarden påverkat revisionskvalitén. LÄS MER

 4. 4. Är gräset grönare på andra sidan landsgränsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Bengtsson; Katarina Anagnosti; Ebba Badersten; [2022]
  Nyckelord :IFRS 16; accounting differences; Scandinavia; application of IFRS; discount rate; interpretation of accounting standards; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Is the grass greener on the other side of the border? A study on the differences in the application of IFRS between Scandinavian countries. Seminar date: 14 January 2022. Course: FEKH69 Degree project undergraduate level, Business Administration, 15 University Credit Points. LÄS MER

 5. 5. Vilka kompetenser är viktiga under en revisors karriär?En studie om vilka kompetenser auktoriserade revisorer anställda inom The Big Four anser vara viktiga under de olika karriärstegen för en revisor.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emelie Andersson; Janna Tegidius; Josefine Widén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER