Sökning: "revisorns roll"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade orden revisorns roll.

 1. 1. Revisorns roll, oberoende och rådgivning Hur har revisorns arbetssätt påverkats av Covid-19?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Edman; Cassandra Sobel; [2021-02-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen : en studie om de krav och kvalifikationer som ställs på nyexaminerade revisorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Sanna Lone; Selin Resneli; [2021]
  Nyckelord :Big Four; Digitalisering; revisionsbranschen; Teknologi Acceptans modellen; utbildningar; Revisorsinspektionen; jobbannonser; revision;

  Sammanfattning : Digitalisering är för närvarande ett aktuellt ämne inom revisionsbranschen. Den digitala utvecklingen påverkar revisionsyrket vilket i sin tur påverkar revisorns roll. Med hänsyn till detta är det därför viktigt att studenter introduceras för digitalisering i ekonomiutbildningarna. LÄS MER

 3. 3. Revisorns roll i granskningen av hållbarhetsrapporter : En kvalitativ studie om vem som bär ansvaret för greenwashing

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Kristiansson; Sandra Berglund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kommunal revision - Den förtroendevalda revisorns syn på rollen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joakim Larsson; Victor Pihl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMMANFATTNING Datum:                            2021/06/01 Nivå:                                Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:                      Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens                                              Högskola Författare:                       Joakim Larsson               Victor Pihl                                         66/07/12                        90/09/27 Titel:                                 Kommunal revision -  Den förtroendevaldas syn på rollen                                                        Handledare:                      Esbjörn Segelod Nyckelord:                        Kommunal revision, förtroendevalda revisorer, roll,                                                       oberoende och instutionell teori       Syfte:                                Uppsatsen syftar till att undersöka samt analysera hur                                                   förtroendevalda kommunala revisorer själva tolkar sin roll                                             och därigenom bidra till ökad kunskap om den kommunala                                           revisionen. Frågeställning:                 -Hur ser den förtroendevalda komunala revisorn på                                                       sitt uppdrag ur ett formellt och informellt perspektiv? Metod:                              Studien har genomförts med en kvalitativ metod genom                                               fyra intervjuer med förtroendevalda revisorer i olika                                                     närliggande och jämnstora mellansvenska kommuner. LÄS MER

 5. 5. Revisorns roll inom penningtvättsbekämpning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Ataseven; Ilona Racho; Maria Abdish; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER