Sökning: "revisorsassistent"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet revisorsassistent.

 1. 1. Behålla medarbetare inom revisorsprofessionen : En kvalitativ studie ur två perspektiv – hur revisionsbyråerna arbetar och vad revisorsassistenterna anser betydande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maja Fjellström; Ida Irevall; [2021]
  Nyckelord :Employee turnover; expectation gap; audit associate; auditing firm; job satisfaction; work life-balance; Personalomsättning; förväntningsgap; revisorsassistent; revisionsbyrå; arbetstillfredsställelse; balans mellan privat-och arbetsliv;

  Sammanfattning : Att börja sin karriär som revisorsassistent på revisionsbyrå är eftertraktat hos många nyexaminerade studenter. De stora revisionsbyråerna i Sverige anställer årligen många nyexaminerade studenter till juniora roller så som revisorsassistent. LÄS MER

 2. 2. Personalomsättning som affärsmodell : En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Matilda Lind; Lina Larsson; [2021]
  Nyckelord :audit assistant; audit profession; expectations; perceptions; motive to leave; employee turnover; revisorsassistent; revisorsprofession; förväntningar; uppfattningar; motiv att lämna; personalomsättning;

  Sammanfattning : Titel Personalomsättning som affärsmodell - En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter  Författare Lina Larsson och Matilda Lind   Handledare Pernilla Broberg  Bakgrund Många nyexaminerade ekonomer lockas av revisorsprofessionen men cirka 50% väljer att sluta sin anställning inom tre år. Forskare menar att en anledning till den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen kan vara att revisorsassistenter väljer att lämna yrket. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för att bli godkänd på revisorsexamen : ett byråperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Tove Kindberg; Sara Laursen; [2021]
  Nyckelord :Audit exam; certification exam; educational plan; audit assistant; audit firm; competence development; conditions; Revisorsexamen; auktorisationsprov; utbildningsplan; revisorsassistent; revisionsbyrå; kompetensutveckling; förutsättningar;

  Sammanfattning : Varannan revisorsassistent blir underkänd på auktorisationsprovet och det finns ett godkännandegap mellan stora och små revisionsbyråer. På grund av att varannan tentand blir underkänd på auktorisationsprovet syftar denna uppsats till att identifiera vilka förutsättningar som revisionsbyråer ger revisorsassistenter under utbildningsprocessen upp till auktorisationsprovet. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas välbefinnandet av tidspress som revisionsyrket medför? : en kvantitativ studie med inriktning på att utforska skillnader mellan hur revisorers och revisorsassistenters välbefinnande påverkas av tidspress

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ronja Mårtensson; Emma Tuwezén; [2021]
  Nyckelord :well-being; life satisfaction; job satisfaction; life balance; time pressure; timebudgetpressure; timedeadlinepressure.; Välbefinnande; livstillfredsställelse; arbetstillfredsställelse; balans i livet; tidspress; tidsbudgetpress; tidsdeadlinepress.;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar på att tidspress är förknippat med ett negativt välbefinnande och att tidspress är vanligt förekommande inom revisionsbranschen. Utifrån denna studie kommer tidspressens påverkan på välbefinnandet att undersökas. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering och implementering av Artificiell intelligens - En kvalitativ studie om revisorer och revisorsassistenters attityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Gunnarsson; Tea Blazevic; [2020-07-09]
  Nyckelord :Revisor; attityd; digitalisering; artificiell intelligens; revisorsassistent;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Människan har alltid varit intresserad av att inkludera teknik i sitt arbete. I skrivande stund råder den fjärde industriella revolutionen, även kallad digitala revolutionen, där Artificiell Intelligens (AI) förväntas få en betydande roll. LÄS MER