Sökning: "revisorsprofessionen"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet revisorsprofessionen.

 1. 1. Blockchain inom revision

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Kjellberg; Tobias Jonasson; [2023]
  Nyckelord :Blockchain; Revision; Smarta kontrakt; Kvalitativ studie; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problem Blockchain är ett tämligen nytt fenomen inom revision. I tidigare forskning går det att läsa om blockchain som ett nytt fenomen som kommer hjälpa revisorn att effektivisera och diversifiera sitt arbete. Andra forskare menar på att blockchain kan helt tar över professionen. LÄS MER

 2. 2. Boomerangeffekten inom revisorsprofessionen : En kvalitativ studie om varför tidigare revisorer återvänder till branschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lovisa Edström; Linnea Ehn; [2023]
  Nyckelord :Återanställning; boomeranganställda; revisorer; personalomsättning; återvändande revisorer; revision;

  Sammanfattning : Revisorsprofessionen är en profession som karaktäriseras av hög personalomsättning, vilket under en lång tid varit en viktig fråga för revisorsprofessionen att hantera. Detta ställer krav på professionen och revisionsbyråerna eftersom de ställs inför nya utmaningar när antalet auktoriserade revisorer minskar. LÄS MER

 3. 3. Revisionsbranschen i förändring : En analys av vilket avtryck som förändrade utbildnings- och kompetenskrav lämnat på revisorsprofessionen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Johanna-Louise Berglund; Emma Sjögren; [2023]
  Nyckelord :Profession; Audit; Auditor; Professionalization; Professional identity; Profession; Revision; Revisor; Professionalisering; Professionsidentitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorsprofessionen har under senare år präglats av ökade kompetenskrav, där Revisorsinspektionen har försökt att framkalla en bredare kompetensbas genom att lätta på revisorernas utbildningskrav. En profession som utsätts för förändringar kan riskera att deprofessionaliseras genom att förlora utmärkande kännetecken, förtroende, auktoritet, kompetens och status. LÄS MER

 4. 4. Nya utbildningskrav - hur påverkas revisorsprofessionen?En kvalitativ studie om revisorers uppfattning av de nya utbildningskraven för attbli auktoriserad revisor.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Wilma Bergkvist; Emma Björklund; Josephina Olsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad har revisorn för roll? : En kvantitativ studie om vad svenska småsparare förväntar sig av en revision

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Tuva Björkens; Gustav Björnsson; [2022]
  Nyckelord :Audit expectation gap; audit profession; auditing; individual investors; Förväntansgapet; revisorsprofessionen; revision; småsparare;

  Sammanfattning : Background: There are several studies that have found an expectation gap between auditors and different stakeholders. Since 2019, there has been a sharp increase in the number of individual investors in Sweden. There is a lack of studies examining the expectation gap between auditors and individual investors. LÄS MER