Sökning: "revolutionär förändring"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden revolutionär förändring.

 1. 1. "Kvart-i-ge-upp" : Dåtid, nutid och framtid i Tone Schunnessons Dagarna, Dagarna, Dagarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lova Rudin; [2022]
  Nyckelord :Revolutionär tid; Revolutionary Time; Tone Schunnesson; Dagarna; Fanny Söderbäck; Julia Kristeva; Luce Irigaray; Skillnad; Difference; Krononormativitet; Gerard Genette; Narratologi; Analeps; Förlåtelse; Tid; Time; Dåtid; Nutid; Framtid; Dag; Natt; Cyklikalitet; Cykliskt tid; Linjär tid; Linjäritet; Feministisk tid; Amelie Björck; Mara Lee; Förändring; Lögn; Spegel; Mimesis; Förskjutning; Förhandling; Låst framtid; Mönster; Grammatik; Kropp; Affekt; Sinnlighet; Sinnligt; Tempus; Feminism; Bibbs; Relation; Cirkel; Spiral; Natur; Kvinnlig tid; Women s Time; Cykler; Patriarkatet; Kristeva; Irigaray; Söderbäck; Schunnesson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En undersökning av manifestationer av revolutionär tid i Tone Schunnessons Dagarna, Dagarna, Dagarna, utifrån Fanny Söderbäcks beskrivning av konceptet i hennes Revolutionary Time: On Time and Difference in Kristeva and Irigaray. Uppsatsen utreder förekomsten av det som Söderbäck kallar revolutionary time (i uppsatsen revolutionär tid) och vilken effekt dessa manifestationer får på läsningen av Schunnessons roman, utifrån en narratologisk och tematisk metod. LÄS MER

 2. 2. ”Vad skulle revolutionen vara utan kvinnorna?” : En antropologisk studie om kvinnans roll och kamp inom Zapatiströrelsen i Chiapas, Mexiko.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Linnea Sällqvist; [2017]
  Nyckelord :Zapatiströrelsen; Chiapas; Mexiko; zapatistkvinnorna; ursprungsbefolkningar; kvinnokamp; sociala politiska rörelser; Latinamerika; indigenous feminism; intersektionalitet; postkolonial feminism; antropologi; genus.;

  Sammanfattning : Zapatiströrelsen är en social/politisk/revolutionär rörelse i delstaten Chiapas, Mexiko. De genomförde sin första och enda väpnade attack den 1 januari 1994 efter årtionden av organisering i Laconadadjungeln i Chiapas. LÄS MER

 3. 3. Vinna eller försvinna : En kvalitativ fallstudie om Hemtex nya visuella identitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Malin Lundquist; Linnea Hedeborg; [2011]
  Nyckelord :Brand; Rebranding; Visual identity; Varumärke; rebranding; visuell identitet;

  Sammanfattning : Studien visar att Hemtex visuella identitet kommunicerar det nya varumärket på ett sätt som motsvarar den ambition Hemtex satt upp. Då Hemtex har genomgått en revolutionär förändring av sitt varumärke tenderar det dock att påverka uppfattningen av den visuella identiteten. LÄS MER

 4. 4. Okontrollerad storm eller lugn bris? - En komparativ studie av anställdas känslomässiga reaktioner i en tvingande och en frivillig organisationsförändring

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Lundkvist; Carl Beijer; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organisationer förändras ständigt och måste anpassa sig till sin omgivning. Orsakerna till förändringar beror delvis på organisationernas egna frivilliga beslut men även externa påtryckningar, till exempel på grund av lagar och direktiv. LÄS MER