Sökning: "rfid examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden rfid examensarbete.

 1. 1. Saldoavvikelser i producerande företag : En fallstudie på Getinge Disinfection AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jim Andersson; Jakob Bergman; [2020]
  Nyckelord :Inventory Record Accuracy; Inventory Record Inaccuracy; Manufacturing; Health Care; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Bar coding.; Saldosäkerhet; Saldoavvikelser; Producerande företag; Medicinteknik; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Streckkoder;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kurs: Examensarbete i Logistik för Civilekonomprogrammet, 30 hp, 4FE19E.  Författare: Jakob Bergman och Jim Andersson. Examinator: Peter Berling Handledare: Peter Berling  Medbedömare: Hana Hulthén Titel: Saldoavvikelser i producerande företag, en fallstudie på Getinge Disinfection AB. LÄS MER

 2. 2. Hinderdetektering på den svenska järnvägen- En jämförelse mellan dagens och framtidens hinderdetekteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Smakic; [2019]
  Nyckelord :Hinderdetekteringssystem; spårledningar; axelräknare; ERTMS; RFID; livscykelkostnader; signalfel. Track vacancy detection systems; track circuits; axle counters; life cycle costs; signal failures.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka hinderdetekteringssystem som finns tillgängliga idag eller som är under utveckling, och att ta reda på vilket system som är bäst ur ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med hinderdetektering menas de system som finns på järnvägen för att detektera var på järnvägen det finns ett hinder. LÄS MER

 3. 3. Network Authentication to the Physical World

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Joakim Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Authentication; Authorization; Accounting; Security applications; QR-code; door station; Validation Server; Authentication; Authorization; Accounting; Säkerhetsapplikationer; QR-kod; IoT; Door Station; Valideringsserver;

  Sammanfattning : Quick Response (QR) codes have been used for both non-authentication purposes and authentication & authorization of a user. The visual representation of a QR code requires a reader/decoder to convert the code to a readable resource for an application. LÄS MER

 4. 4. RFID for a higher value in a process flow

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Markus Yngvesson; Marcus Melbi; [2018]
  Nyckelord :RFID; Process flow; Heavy industry; Manual work; Automatic flow; RFID; Processflöde; Tung industri; Manuellt arbete; Automatiserat flöde;

  Sammanfattning : Introduction: Today, effective flow is of great importance in companies in heavier industries to get the maximum capacity out of their resources. Automating their flows can prove extremely important to get the maximum capacity you capable of. RFID is a smart technology for achieving an automated flow built for the future. LÄS MER

 5. 5. Wristband Design for Pool Safety System : Redesign of Multifunctional Wearables for Drowning Detection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jonas Larsson; Johan Carlén; [2017]
  Nyckelord :Industrial design engineering; pool safety; human-centred design; wristband design; wearables; Teknisk design; poolsäkerhet; användarcentrerad design; armbandsdesign; wearables;

  Sammanfattning : Every year, people are injured or even drowns in pools all over the world. Even in pools with monitoring lifeguards, accidents happen. One reason for submerge injuries or drownings is that they often are silent, which make incidents hard to detect. LÄS MER