Sökning: "rhetoric at school"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden rhetoric at school.

 1. 1. Fattigdom och utveckling: ett komplext dilemma : En innehållshanalys av läroböcker i geografiämnet för högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2021]
  Nyckelord :Fattigdom; fattiga länder; läroböcker; utveckling; utvecklingsländer; Development; developing countries; poverty; poor countries; textbooks;

  Sammanfattning : Idag existerar det ingen instans som kontrollerar läromedel, utan det är lärarna själva som ska kvalitetssäkra de böcker de vill använda i undervisningen. I litteratur som behandlar begreppet fattigdom går det att läsa olika förklaringar på definitionen. LÄS MER

 2. 2. Ett steg i riktning mot memoria

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Svenska; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Albert Niklasson; [2021]
  Nyckelord :retorik; hip hop; rap; memoria; etos; delectare; autoetnografi; aktionsforskning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka den retoriska potential som hip hoppens lyrik, rap, skulle kunna besitta i klassrumssammanhang. Undersökningen intresserar sig för dess effektivitet som minnesstrategi men också dess potential som ett media att förmedla kunskap. LÄS MER

 3. 3. Gender Equality as ‘Political Indoctrination’ : A case study on Brazil’s turn towards conservative university policies

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Kristin Tunek; [2019]
  Nyckelord :Brazil; gender equality; ‘gender ideology’; Escola sem Partido; political indoctrination; high level of education; radical conservative congregations;

  Sammanfattning : ‘Gender ideology’ is a term used by radical conservative congregations to contemn issues around gender, such as reproductive rights and gender studies, for it is seen as a conspiracy against traditional family values. Congregations that use the term also embrace other forms of anti-gender rhetoric as they aspire to influence decision-makers to adopt policies against gender matters, for instance same-sex marriages and transgender rights. LÄS MER

 4. 4. Retorik och talängslan i skolan : Hur hjälper lärare elever att tala i klassrummet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Henrik Palmersjö; [2019]
  Nyckelord :Teachers; Communication apprehension; Rhetoric; Students; Lärare; talängslan; retorik; elever;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out more about how language teachers can improve and change the teaching of rhetoric with focus on communication apprehension. The study aims primarily at teachers in the Swedish subject and teaching in rhetoric. LÄS MER

 5. 5. ”Hjärtat slår och det känns som dom håller på att dö eller svimma” : en kvalitativ studie av hur lärare kan arbeta med talrädsla vid muntliga framställningar i svenskämnet i gymnasieskolan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Michelle Wandegren; Zenita Stokland; [2019]
  Nyckelord :talrädsla; talängslan; retorik; muntlig framställning; svenska språket; gymnasieskolan; svenskundervisning; language anxiety; rhetoric; presentation; Swedish language; upper secondary school; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats står rädsla för att tala i fokus. Talrädsla belyses med retorikämnet som grund, och studien tar avstamp i den svenska gymnasieskolan. Syftet med studien är att ta fram ett handfast material för hur svensklärare på gymnasieskolan kan arbeta med talrädda elever. LÄS MER