Sökning: "rhetorical arena"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden rhetorical arena.

 1. 1. Konsten att (inte) göra en pudel - En kvalitativ fallstudie om kriskommunikation & förtroende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Passchier; Julia Aspevall; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; dubbelkris; andraordningsrisk; myndigheter; retorisk arena; framing; Facebook; offentlig verksamhet; förtroende; pandemi; crisis communication; double crisis; institutional risk; government; rhetorical arena; public sector; public trust; pandemic; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att bidra till en nyanserad bild av kriskommunikation som en komplex företeelse genom att undersöka dynamiken i en dubbelkris ur ett flerstämmigt perspektiv. Forskningsfrågorna är centrerade kring hur dynamiken mellan de mest framträdande rösterna i en dubbelkris ter sig och vad en dubbelkris kan ha för implikationer på en myndighets förtroende. LÄS MER

 2. 2. Förnuft eller känsla? Vem drar det längsta strået? : En kvalitativ textanalys av Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas politiska kommunikation på Twitter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Natasha Isaksson Gordon; Adam Grahn; [2021]
  Nyckelord :Political communication; politics; rhetoric; liberalism; conservatism; ethos; pathos; logos;

  Sammanfattning : This study focuses on how the Sweden Democrats and Social Democrats use different rhetorical styles on Twitter during a three month period before the 2018 election. The purpose of the study is to investigate whether the Sweden Democrats and the Social Democrats' communication on Twitter differs, and whether this can be explained on the basis of conservative and liberal rhetoric. LÄS MER

 3. 3. Initialskedet av en pandemi – Media och myndigheters initiala kommunikation under Coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jonatan Jensen; Fabian Fehrm; [2021]
  Nyckelord :The Rhetorical Arena Theory; pandemic; Covid-19; coronavirus; actors; media; authorities; crisis communication; communication content; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har utforskat kvällspress (Expressen och Aftonbladet) och myndigheters (Folkhälsomyndigheten och Regeringen) strategiska kommunikation under coronapandemins inledande fas i Sverige och analyserat detta dels baserat på kriskommunikationsteori, dels dagordningsteori med gestaltningsteori och teorin om den retoriska arenan. För att kunna genomföra en Retorisk Arena-analys på materialet inkluderades även enskilda kommentarer kring varje artikel som publicerats via sociala medier där syftet var att få fram hur debatten, diskussionen och den retoriska arenan fungerat. LÄS MER

 4. 4. Kejsaren är nak(d)en! - En kvalitativ fallstudie av NA-KD:s kris och dess krisrespons

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ebba Eriksson; Klara Stenberg; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; crisis communication; NA-KD; cancel culture; Rhetorical Arena Theory; Situational Crisis Communication Theory; digitala medier; digital media; krisrespons; crisis response; sociala medier; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie intresserar sig för när en organisations förtroende sätts på spel. Kriskommunikation är i fokus och mer specifikt hur modejätten NA-KD har hanterat ett försök till bojkott, vilket kan kopplas till det aktuella fenomenet cancel culture. LÄS MER

 5. 5. "A Corona a day, keeps the virus away” - En diskursiv studie om pandemins oväntade offer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ebba Fridolf; Ida Nordlund; [2020]
  Nyckelord :Parakris; organisationskris; diskurs; Corporate Social Responsibility; CSR; Paracrisis; organizational crisis; discourse; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the phenomenon of a paracrisis and the discourses constituting it to understand the stakeholder’s contribution to the paracrisis. The studied paracrisis unfolded in the comment section of the mexican beer brand Coronas Instagram during the global outbreak of the Covid-19 virus. LÄS MER