Sökning: "rhetorics"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet rhetorics.

 1. 1. Plugga MKV – förändra världen : En retorisk analys av programbeskrivningarna på Uppsalas och Göteborgs universitets webbplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Klara Ferngren Ådemark; Ellen Gräntz; [2019]
  Nyckelord :communication; communicator; professional identity; belonging; education; rhetorics; kommunikatör; yrkesidentitet; professionalisering; utbildning; retorik; MKV;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur svenska universitet argumenterar för sina respektive medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningar, liksom vilken bild universiteten ger av kommunikatörsyrket utifrån detta. Mer specifikt studeras argumentationen och de retoriska resurserna i programbeskrivningarna på två olika universitets webbplatser. LÄS MER

 2. 2. Läs mer och köp här : en analys av digitaliseringen av modejournalistiken genom exemplet Veckorevyn.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Sarah Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :modejournalistik; magasin; Veckorevyn; digitalisering; modereklam; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis I have studied the digitalization of fashion journalism and the challenges that they are facing. I have studied the digitalization of fashion journalism through the example of the Swedish magazine Veckorevyn. LÄS MER

 3. 3. Den medvetna och motsägelsefulla influencern: En kvalitativ studie av influencers framställning i förhållande till resande och miljömedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Caroline Rosenlund; Karin Thorén; [2019]
  Nyckelord :influencer marketing; influencers; impression management; retorik i sociala medier; ethos; logos; pathos; stilfigurer; självbefrämjande; assistanssökande; rhetorics on social media; figures of speech; self-promoting; Social Sciences;

  Sammanfattning : Influencer marketing är en marknadsföringsmetod vars utveckling skett i explosionsartad framfart till följd av den moderna digitaliseringen. Studien syftar till att undersöka och analysera influencers självframställning inom denna omåttligt populära marknadsföringsform. LÄS MER

 4. 4. Välkommen till ett snabbare och enklare liv : - En kvalitativ studie om retoriken i casinoreklam

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jenny Lund; Elvira Sandell; [2019]
  Nyckelord :Casinoreklam; spelreklam; visuell retorik; retorik; retorikanalys; kvalitativ innehållsanalys; kommunikation;

  Sammanfattning : In Sweden, there is currently a vast amount of commercials for online casinos. Online casino companies have been able to double their investments in advertisement during the past year. LÄS MER

 5. 5. Valet 2018 - svänger du åt vänster, svänger jag åt höger : En kvalitativ semiotisk, retorisk och ideologisk analys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas valfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Katja Sjöblom; Sanna Staflund; [2019]
  Nyckelord :Political communication; semiotics; rhetorics; ideology; election films; political advertisement; Politisk kommunikation; semiotik; retorik; ideologi; valfilmer; politisk reklam;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på hur Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna konstruerat en av sina valfilmer inför valet 2018. Studiens syfte är att undersöka hur visuella och retoriska medel används och samverkar samt hur respektive partis ideologi tydliggörs i valfilmerna. LÄS MER