Sökning: "rhinoceros"

Visar resultat 11 - 15 av 39 uppsatser innehållade ordet rhinoceros.

 1. 11. Roots

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elin Fritz; [2019]
  Nyckelord :bachelor project; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In the bachelor studio Samtid (Architecture in the Contemporary), ROOTS was created during 10 weeks. The course has focused on spatial experiments and 3D modeling, in programs like Rhinoceros and Grasshopper, which therefor has been big parts of the project. The main task was to design a crematory in Limhamns lime quarry in Malmö. LÄS MER

 2. 12. The Cocoon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elsa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Cocoon is a Bachelor’s Project created in Studio Samtid at Lund School of Architecture. The assignment was to create a crematory in Limhamns Kalkbrott using the tools of Rhinoceros and Grasshopper to help explore and creating spaces. Spaces where people can say goodbye to their loved ones with the help of architecture.. LÄS MER

 3. 13. Robust Sensor Nodes for Smart Savannas : with a specification in water quality

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Sara Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Project Ngulia is a public-private partnership that aims at developing innovative cost-efficient technical solutions in Ngulia sanctuary, Kenya. The technologies assist KenyaWildlife Service (KWS) with improving the security of rhinoceros. So far they have, amongothers, developed a dashboard showing the status of the sanctuary. LÄS MER

 4. 14. Parametrisk Design

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Solin Zakhoy; Diana Safeen Butros; [2019]
  Nyckelord :Tekla Structures; Civil 3D; BIM; 3D-model; Retaining wall; Rhinoceros; Grasshopper; Parametric modeling; Microsoft Excel; Tekla Structures; Civil 3D; BIM; 3D-modell; Stödmur; Rhinoceros; Grasshopper; Parameterstyrd modellering; Microsoft Excel;

  Sammanfattning : I samband med digitaliseringens intåg har nya förbättrade BIM-verktyg börjat användas för att effektivisera konstruktörens arbete. Med hjälp av implementering av grafiska tredjepartsprogram kan BIM verktygen bidra med ökat funktionalitet. LÄS MER

 5. 15. Parameterstyrd modellering av en vägskyltsportal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mohammod Ali; Anel Elezovic; [2019]
  Nyckelord :Parameterstyrd; Paramtetrisk; Design; Vägskyltsportal;

  Sammanfattning : För att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden gäller det att öka produktiviteten och sänka sina kostnader genom tidsbesparing. Att automatisera sin projekteringsfas med hjälp av parameterstyrd design är ett sätt att uppnå målet. I denna studie tillämpas visuell programmering som en del av parameterstyrd design. LÄS MER