Sökning: "rhizomatiskt tänkande"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden rhizomatiskt tänkande.

 1. 1. Den ofria viljan - En autoetnografisk studie om konstnärligt kunskapande och rum för blivanden

  Master-uppsats,

  Författare :Camilla Johansson; [2016-09-08]
  Nyckelord :bilddidaktik; didaktik; konst; kunskapande; tillblivelse; auto-affektiv metodintra-aktion; autoetnografi; tillit utan grund; arbetsmarknadspoliskt ungdomsprojekt; rhizomatiskt tänkande; visuospatialt tänkande; didaktiskt gehör; efterskalv av det levda;

  Sammanfattning : The objective of this autoethnographic study is to formulate didactic approacheswhere space for the learners own thoughts and actions can be created. The studyaims at increasing the understanding of the potential effect of arts in the knowledgeproducingprocess. LÄS MER

 2. 2. Kunskap, digitala system och den professionella läraren : – en problematisering av användandet av digitala system vid kunskapsbeskrivningar i skolan

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kristina von Hausswolff; [2015]
  Nyckelord :Digitala system; kunskapsbeskrivningar i skolan; poststrukturalism; pragmatism; rhizomatiskt tänkande; subjektifiering; omdömesskrivning;

  Sammanfattning : I dagens svenska skola används olika typer av digitala system för att underlätta dokumentation och kommunikation. Trots att digitala system används av lärare som ett medium för kommunikation av kunskap, så saknas en kunskapsteoretisk diskussion kring detta, med utgångspunkt från utbildningsvetenskapliga teorier. LÄS MER