Sökning: "rhododendron"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet rhododendron.

 1. 1. Bland rönnar, vingnötter & magnolior : hur Tor G. Nitzelius ville skapa ett arboretum på Norrvikens trädgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Hjorth; [2019]
  Nyckelord :Tor Nitzelius; Tors park; Norrviken; Woodland; naturdalen; Båstad; sorbus; vingnöt; rhododendron; kryptomeria;

  Sammanfattning : Under den period då Norrvikens trädgårdar förvaltades av Stiftelsen Norrvikens trädgårdar mellan åren 1971–2013 (Grauers, 2013) gjordes flera försök att utveckla trädgårdarna för att locka besökare. Under den här perioden anlades Tors park. Parken anlades under ledning av Tor G. LÄS MER

 2. 2. Vegetation responses to summer- and winter warming : flower power in the Alaskan tussock tundra?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Maja Wressel; [2018]
  Nyckelord :Arctic vegetation; snow depth; warming; vertical root distribution; tundra;

  Sammanfattning : Plants have an important role in the tundra carbon (C) cycle by storing C in primary production and thus potentially counteract the C released from thawing permafrost. Tundra vegetation is limited by nitrogen (N), which is predicted to increase with rising temperatures and increased snow depth. LÄS MER

 3. 3. Växtvalets inverkan på angrepp av Spanska skogssnigeln, Arion lusitanicus

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Mikaela Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Spansk skogssnigel; Fransk skogssnigel; Arion lusitanicus; Arion vulgaris; växtval; bekämpning;

  Sammanfattning : Det finns många års forskning bakom de bekämpningsmetoder vi har i dag för att bekämpa den spanska skogssnigeln i våra odlingar och trädgårdar. Dessa bekämpningsmedel är i regel ganska dyra, fungerar inte optimalt i fuktigt klimat, verkar ett tag och måste sedan underhållas vilket blir dyrt och tidsmässigt kostsamt för konsumenten. LÄS MER

 4. 4. Sissinghurst Castle Garden : en arts -and -craftsträdgård

  M1-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Jessica Janeblad; [2010]
  Nyckelord :Sissinghurst; arts and craft; Vita Sackville-West; Storbritannien; Castle Garden; trädgårdshistoria ;

  Sammanfattning : Sissinghurst är en vacker trädgårdsanläggning som ligger i grevskapet Kent i sydöstra Storbritannien.Syftet med detta arbete var att studera Sissinghursts historia, design och växtslag men även att undersöka vad som gör Sissinghurst till en typisk arts -and -craftsträdgård. LÄS MER

 5. 5. Villa Giacomina - historia, nutid, framtid

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Hanna Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; restaurering; engelsk park;

  Sammanfattning : Villa Giacomina med park ligger 5 kilometer norr om Lidköping i ett område som idag nästan har vuxit ihop med själva staden. Detta examensarbete behandlar Villa Giacominas historia ur miljöns innehåll idag i avseende vegetation och fasta strukturer, samt presenterar ett koncept till framtida bevarande, vård, restaurering och förnyelse. LÄS MER