Sökning: "rhythm"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade ordet rhythm.

 1. 1. Urban Dark Acupuncture for Darkness: Value of Darkness in Pedestrian Experience of Sudirman Street, Jakarta

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Dane Amilawangi; [2020]
  Nyckelord :Urban Lighting; Urban Acupuncture; Light Pollution; Darkness;

  Sammanfattning : As much as we thought about artificial lighting in planning of our urban nightscape, it is necessary to balance it with consideration regarding darkness. In response to the problems caused by artificial lighting; such as light pollution and disruption to human circadian rhythm, darkness should be seen as a value that brings balance for the environment. LÄS MER

 2. 2. Poetic Justice : an outcome in which vice is punished and virtue rewarded, usually in a manner peculiarly or ironically appropriate

  Master-uppsats, Konstfack/Ädellab

  Författare :Beata Alfredsson Grahn; [2020]
  Nyckelord :Korpus; corpus; silversmithing; phenomenology;

  Sammanfattning : An emergency is a speeded-up emergence, a state of change that accelerates beyond the control of the system in which it takes place and results in either death or necessary development, for an establishment of a new rhythm.     This work is an investigation on the limits and possibilities of contemporary corpus practices. LÄS MER

 3. 3. Ta hand om min pojke! En studie av rytm, musik, narrativ och känslomässigt tilltal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Casper Jarmo; [2020]
  Nyckelord :Retorik; Kognition; Narrativ; Rytm; Animation; Visuell kommunikation; Musik;

  Sammanfattning : Upplevelsen av audiovisuella produktioner kan skapa fysiska reaktioner hos åskådaren då visuellt och audiellt tempo delvis är kopplat till människans fysiska puls. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur temporala aspekter av icke-diegetisk musik, och narrativ, tillsammans skapar en puls eller rytm, för att slutligen studera på vilket vis detta förhåller sig till den mänskliga fysiska vilopulsen i en animerad scen som porträtterar förlust. LÄS MER

 4. 4. The circadian rhythm of the cells is dependent of the pH of the cell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Ines Berrojo Romeyro Mascarenhas; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Circadian rhythms are endogenic autonomous oscillators of physiological activities resulting from 24-hour day/night cycles. Circadian rhythms regulate a wide variety of metabolic and physiological functions. This allows the organism to control its molecular, biochemical, physiological, and behavioural processes. LÄS MER

 5. 5. Påverkan på EKG-registrering vid ändrat kroppsläge och elektrodplacering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Almaza Hleihel; [2020]
  Nyckelord :EKG; Elektrodplacering; elektrokardiogram; 12-SL; R-vågsamplitud; PQ-tid; QRS-duration;

  Sammanfattning : Elektrokardiografi, EKG är den mest använda kardiovaskulära undersökningen för studering av hjärtats funktion, patologi i hjärtats retledningssystem och rytm. För att registrera och undersöka hjärtats elektriska aktivitet, används de standardiserade 12-avledningssystemet (12-SL) med distal placering av extremitetsavledningarna på underarmar och underben. LÄS MER