Sökning: "rich instruction"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden rich instruction.

 1. 1. Förutsättningar för ordförrådsutveckling på SFI: en frekvensbaserad lexikalisk analys av ord i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Leila Swartling; [2019-04-10]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ordundervisning; frekvensbaserad lexikalisk analys; rich instruction; frekvensordlista; svenska för invandrare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ord som undervisas på svenska för invandrare (SFI) kurs C och D korrelerar med frekvensordlistor över det svenska språket samt om kurs D innehåller fler ovanliga ord än kurs C. Under fyra observationstillfällen hos två olika lärare samlade jag in vilka ord som de fokuserade på i hög grad, det vill säga ord som fick rich instruction, och i lägre grad, det vill säga ord som fick grundläggande definition. LÄS MER

 2. 2. Playful writing i Sverige : Möjligheter och hinder ur verksamma pedagogers synvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna Ingvarsdotter; Maria Walter; [2018]
  Nyckelord :Playful writing; special education; narrative writing; multimodal learning; cooperative learning; inclusion; Playful writing; specialpedagogik; narrativ skrivundervisning; multimodalt lärande; kooperativt lärande; inkludering;

  Sammanfattning : Metoden Playful writing är utarbetad i Storbritannien utifrån deras läroplan. Metoden bygger på att elever via högläsning och guidad lek med byggande i grupp med 3D material får närma sig narrativt skrivande. Metoden bygger på multimodalt och kooperativt lärande. LÄS MER

 3. 3. Playful writing i Sverige : Möjligheter och hinder ur verksamma pedagogers synvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna Ingvarsdotter; Maria Walter; [2018]
  Nyckelord :Playful writing; special education; narrative writing; multimodal learning; cooperative learning; inclusion; Playful writing; specialpedagogik; narrativ skrivundervisning; multimodalt lärande; kooperativt lärande; inkludering;

  Sammanfattning : Metoden Playful writing är utarbetad i Storbritannien utifrån deras läroplan. Metoden bygger på att elever via högläsning och guidad lek med byggande i grupp med 3D material får närma sig narrativt skrivande. Metoden bygger på multimodalt och kooperativt lärande. LÄS MER

 4. 4. Förskolearbetslagens upplevelser av olika bilder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Adele Spokaite-Ungur; [2016-03-09]
  Nyckelord :preschool staff; human life-world; image selection; interior; hermeneutic phenomenology;

  Sammanfattning : This study aims to get an in-depth understanding of preschool team’s life experiences of images and to describe how these influence the choice of images used in the preschool interior. Hermeneutic phenomenology and philosophical concept of ‘life-world’ has been essential to this work and provides theoretical rationale. LÄS MER

 5. 5. Öppna och rika matematikuppgifter i skolundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikTekniska fakulteten

  Författare :Therese Didriksson; [2015]
  Nyckelord :öppna matematikuppgifter; rika matematikuppgifter; undervisning; matematikundervisning; högstadiet; gymnasiet;

  Sammanfattning : Att sträva efter att vara en skola för alla innebär en stor variation i klassuppsättningarna och likaså kunskapsnivåerna inom klasserna. Att då som lärare ge eleverna det stöd och stimulans som de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt kan vara en utmaning. LÄS MER