Sökning: "richard ek"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden richard ek.

 1. 1. PÅVERKAR PERSONLIGHETSDRAG MÄNGDEN TEKNIKINTERAKTION INNAN SÖMN? Big Five och digitala skärmar i mörkret

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Madeleine Ek; Richard Södling; [2018-07-04]
  Nyckelord :Femfaktormodellen; interaktion med teknologi; användarmönster innan sömn; beroende; digitalisering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to study the phenomenon of interaction with technologybefore going to sleep. Through a quantitative correlational study with 190 participantsthe personality traits of Five-factor models will be investigated in relation tointeraction with technology before going to sleep. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan servicelandskap, förälder och barn - Vem styr vem, vad, hur och varför i butiken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Josefin Åkesson; Ronja Norgren; [2014]
  Nyckelord :Servicelandskap; konsumtionsprocess; butikskommunikation; barns behov; maktrelationer; identitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Relationen mellan servicelandskap, förälder och barn – Vem styr vem, vad, hur och varför i butiken? Universitet: Campus Helsingborg, Lunds Universitet Nivå: Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Inlämningsdatum: 2014-05-26 Författare: Ronja Norgren och Josefin Åkesson Handledare: Richard Ek Nyckelord: Servicelandskap, konsumtionsprocess, butikskommunikation, barns behov, maktrelationer och identitet. Problem: Tidigare forskning har visat hur den allmänmänskliga individen, det vill säga den vuxna konsumenten som utgör normen, interagerar med servicelandskapet och hur individen påverkas av butikskommunikationen. LÄS MER

 3. 3. Lean i serviceorganisationer - En fallstudie på Ängelholm Helsingborg Airport

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johannes Lenander; Martin Lundberg; Viktor Kristiansson; [2012]
  Nyckelord :lean; turnaround-processer; kund; servicesektorn; värde; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Lean i serviceorganisationer - En fallstudie på Ängelholm Helsingborg Airport. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: SMKK10 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15hp (Lp2, VT12) Löpnummer: 2426 Inlämningsdatum: 15 juni 2012. LÄS MER

 4. 4. Tappa inte andan – Organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser och dess effekter vid säsongsanställningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Gustaf Josefsson; Johan Wahlström; [2011]
  Nyckelord :kultur; organisation; identitet; utbildning; ledarskap; processer; grundläggande värderingar; meningsskapande; organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Tappa inte andan – Organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser och dess effekter vid säsongsanställningar Nivå: Magisteruppsats, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Instutionen för Service Management Författare: Gustaf Josefsson & Johan Wahlström Handledare: Richard Ek & Su Mi Dahlgaard-Park Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser och dess effekter i branscher med hög personalomsättning och stor andel säsongsanställda. Forskningsfrågor: Vilka tankar ligger bakom och hur ser ledarskapsprocesserna ut för byggandet av organisationskultur? Vilken effekt får organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser på medarbetarna? Metod: För syftet fann författarna det lämpligt att undersöka medarbetarnas perspektiv på ledningens intentioner omkring organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser. LÄS MER

 5. 5. Får jag lov? - En studie om mellanchefens förutsättningar för påverkan på innovationer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linda Byhmer; Mats Boson; Anna Öhrström; [2011]
  Nyckelord :innovation; mellanchef; intraprenörskap; entreprenörskap; organisatorisk miljö; företagskultur; ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Får jag lov? – En studie om mellanchefers förutsättningar att påverka innovationer Universitet/institution: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management inriktning Retail Kurs: Magisteruppsats, VT 2011, SMTX07, 15 hp Seminariedatum: 27 maj 2011 Författare: Boson, Mats., Byhmer, Linda. LÄS MER