Sökning: "rickard petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden rickard petersson.

 1. 1. Utvärdering av reservdelsleverantörer : En fallstudie av Railcares evalueringsprocess vid val av leverantör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rickard Mesch; David Petersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien genomförs en analys av olika leverantörer för att kunna minska kostnader samt öka servicenivån på reservdelar gällande lok. Vår studie blev initierad av Railcare då de kände en osäkerhet kring deras nuvarande situation gällande inköpen av reservdelar till deras TRAXX-lok och att denna inköpsfunktion inte var optimal. LÄS MER

 2. 2. Managing product family variance : Development of product family architecture and its realization in a PLM system

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Rickard Petersson; [2019]
  Nyckelord :Product architecture; product platform; PLM; PLM system; variant management; modularity; product family;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Karaktärisering av stålplåt : Metallografi och kemisk analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Rickard Petersson; Rebecca Nilsson; [2017]
  Nyckelord :forging; hot-rolling; cold-rolling; historic; steel sheet roofing ; roof sheet ; microstructure; metallography; oes; spectroscopy; smide; varmvalsning; kallvalsning; historiska; plåttak; takplåtar; mikrostruktur; metallografi; oes; spektroskopi;

  Sammanfattning : Studien har genomförts på ett antal stålplåtar från olika kulturhistoriska byggnader. När kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska renoveras måste detta göras med så god kunskap som möjligt om byggnadens olika delar och de värden dessa representerar. LÄS MER

 4. 4. Kostnadsföring eller aktivering med komponentmetoden; Hur praxis och vägledning ser ut efter införandet av nya K3

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Bäck; Daniel Petersson; [2014]
  Nyckelord :Komponentmetoden; K3; kostnadsföring vs aktivering; praxis; fastighetsbolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Första bästa klick” En kvalitativ intervjuundersökning om medieperspektivet i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rickard Petersson; [2010-06-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER