Sökning: "rickard rens"

Hittade 1 uppsats innehållade orden rickard rens.

  1. 1. Verkstadsgossar och fabriksflickor i förändring : En jämförelse mellan två versioner av Maria Sandels Familjen Vinge

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Rickard Rens; [2013]
    Nyckelord :textkritik; arbetarlitteratur; bibliografi; bonniers; social-demokraten; socialdemokraten;

    Sammanfattning : .... LÄS MER