Sökning: "rideability"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet rideability.

 1. 1. Finns det ett samband mellan födelsedatum och prestation vid avelsbedömning av Islandshästar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Malin Paulsson; [2018]
  Nyckelord :age; breeding; assessment; rideability; conformation;

  Sammanfattning : The brood mare’s estrus season start in February and continues to September. It results in foal being born between Mars and September, which makes the age difference up to six months in the same calendar year. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för selektion och bedömning av temperament hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Isabella Odmark; [2017]
  Nyckelord :temperament; bedömning; avel; häst;

  Sammanfattning : Avel för temperament hos hästar är en aktuell fråga i flera länder. Temperament är inkluderat i avelsmålet för flera raser, däribland den svenska varmblodiga ridhästen men det finns idag inget enskilt test för att bedöma temperament. Det finns heller ingen vedertagen definition av temperament vilket gör egenskapen svårt att bedöma. LÄS MER

 3. 3. Genetic analysis of eventing data in the Swedish Warmblood population

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Beatrice Arlene Ray; [2012]
  Nyckelord :eventing; cross country; Swedish Warmblood; genetic analysis; correlation; heritability; BLUP; genetic trend; competition; Riding Horse Quality Test;

  Sammanfattning : Within Sweden the genetic evaluation of eventing has never been done. With the evaluation of eventing for the Swedish Warmblood (SWB) population a more conclusive summation can be developed for individual horses since many compete within more than one discipline. In this study the equestrian discipline eventing was genetically analyzed in the SWB. LÄS MER

 4. 4. Svenska unghästdomare och tränares definition på hopphästens teknik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Yannic Jönsson; [2011]
  Nyckelord :hoppteknik; hoppning; unghästbedömning;

  Sammanfattning : Dagens avel är målinriktad. De flesta uppfödare siktar på att få fram internationellt konkurrenskraftiga hästar inom en speciell gren till exempel dressyr eller hoppning. De vill avla fram internationellt konkurrenskraftiga hästar med god exteriör, hållbarhet och som kan prestera bra på tävlingsbanorna. LÄS MER

 5. 5. Analys av ventilmekanism i Husabergs motorcykelmotor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sven Borén; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företaget Husabergs motorcyklar är tävlingsinriktade och dimensioneras för dessa sammanhang. Med målsättningen att bli världsbäst på enduro och motocross utan att en motorcykel skall kosta mycket mer än konkurrenterna, så är det mer regel än undantag att dimensionering sker efter empiri och därmed kan sakna beräknad säkerhetsfaktor. LÄS MER